Artikel från Vetenskapsrådet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 mars 2005

Tvärnitt nr 12005: Bl a om: Var fanns Gud när flodvågen kom? Gnosjö på franska, går det?

Påskläsning i Tvärsnitt nr 1/2005:

– Livsåskådningens betydelse i kris och katastrof:
Var fanns Gud när flodvågen kom? Vid akut inträffade traumatiska händelser ställer vi oss stora frågor som många gånger saknar svar.

Kjell Kallenberg, präst i Svenska kyrkan och adjungerad professor i livsåskådningsvetenskap, etik och hälsa vid Universitetssjukhuset Örebro

– Att välja vara “svensk” – En undersökning om nationell identitet bland “svenska” och “andra” gymnasieelever “Svensk” blir man genom att kunna språket och följa våra lagar, anser gymnasieelever i kommande undersökning.
Hans Lödén, lektor i statsvetenskap vid Karlstads universitet

– De Förenade rikena 1814-1905 – En tillbakablick på unionen Sverige-Norge I år firas unionsupplösningens 100-årsjubileum.
Bo Stråth, professor i historia vid Europauniversitetet i Florens.

– Debatt: Hur avgör man vad som är en stark forskningsmiljö?

Bo Rothstein till attack mot bedömningsgrunderna vid utnämningen av sk “starka forskningsmiljöer”. Vetenskapsrådets ordförande BengtWesterberg svarar.

– Språkproblem och kulturkonflikter – Jonas Gardell med franska förtecken Hur översätter man Jonas Gardell till franska? Och Gnosjöanda…?
Elisabeth Tegelberg, universitetslektor i franska vid Göteborgs universitet

————-
Om Tvärsnitt:
Tidskriften Tvärsnitt vill spegla mångfalden och det vetenskapliga djupet inom landets humanistiska och samhällsvetenskapliga forskning. Vid sidan av artiklar författade av landets främsta forskare innehåller Tvärsnitt också reportage och intervjuer inom området. Avsikten är också att diskutera forskningens villkor genom debatt och dialog.

Tidskriften ges ut av Vetenskapsrådet med 4 nr per år och har en upplaga om 20 000 ex.
Prenumeration sker på helår och kostar 200 kr för fyra nummer. För prenumeration, skicka anmälan till:
tvarsnitt@vr.se
Tvärsnitts webbplats, www.vr.se/tvarsnitt är under uppbyggnad.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:
Redaktör Liselotte Englund: 08-546 44 119, liselotte.englund@vr.se

Ansvarig utgivare Bengt Hansson, huvudsekreterare ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap: 08-546 44 228, bengt.hansson@vr.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera