Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 oktober 2004

Personlig kompetens avgör

Vilken kompetens behöver vårdbiträden och enhetschefer inom äldreomsorgen? Vad ska man kunna och hur ska man vara? Enhetschefers och vårdbiträdens personliga kompetens ses som viktigare än formell utbildning och yrkeskunskaper visar en studie.

Agneta Törnqvists doktorsavhandling handlar om enhetschefers och vårdbiträdens yrkeskompetens. Författaren visar på att det råder stor skillnad mellan hur yrkesgrupperna talar om sin yrkeskompetens och detarbete som faktiskt utförs.

Studiens empiriska material består bl.a. av historiska, nutida nationella
och kommunala styrdokument, intervjuer och observationer. Yrkeskompetensen granskas med hjälp av begrepp som formell utbildning, yrkeskunskap och personlig kompetens.

Resultaten visar att enhetschefer behöver goda samhällsvetenskapliga
kunskaper och en helhetsförståelse av verksamheten. Vårdbiträden medicinska baskunskaper, en helhetsförståelse av de äldres livssituation och individuella behov.

Författaren konstaterar att mycket arbete kvarstår för att uppnå det
nationella målet att vårdbiträden ska ha en formell utbildning motsvarande gymnasieskolans omvårdnadsprogram.

Avhandlingen är av intresse för politiska beslutsfattare, för alla som
arbetar inom den kommunala äldreomsorgen och för utbildare inom vård, omsorg och ledarskapsutbildning.

Agneta Törnquist är fil. mag. och adjunkt vid institutionen för socialt
arbete-Socialhögskolan, Stockholms universitet.

Doktorsavhandlingens titel: Vad man ska kunna och hur man ska vara
En studie om enhetschefers och vårdbiträdens
yrkeskompetens inom äldreomsorgens särskilda boendeformer

Disputationen äger rum fredagen den 29 oktober kl.13.00 i Dahlströmsalen, Lärarhögskolan i Stockholm, Rålambsvägen 26. Opponent är professor Per-Erik Ellström, Linköpings universitet.

Agneta Törnquist kan nås på tfn 08-737 95 46

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera