Tema

Tomatens försvar förbättras av ’’vaccin’’

Med en ofarlig mikroorganism kan man aktivera en tomatplantas försvarsmekanismer så att den klarar angrepp från svampar och bakterier bättre. Det visar Idress Attitalla i sin avhandling.

Växter som vanligtvis är mottagliga för sjukdomsalstrande (patogena) mikroorganismer kan efter påverkan av icke-patogena mikroorganismer inta ett läge av beredskap varifrån försvarsreaktioner snabbt kan aktiveras vid ett angrepp. Denna skyddseffekt benämns inducerad resistens och kan vara lokal eller systemisk, d.v.s. verksam i hela plantan.

Idress Attitalla har använt tomatplantan som modellväxt för att undersöka de mekanismer som är aktiva då växter induceras. Två svampar och en bakterie testades avseende deras förmåga att aktivera försvarsreaktioner i tomat. Plantorna eller den omgivande jorden inokulerades med en inducerande mikroorganism, innan de sedan inokulerades med den patogena svampen. Idress Attitalla studerade kampen mellan den patogena svampen och den biologiskt aktiverande mikroorganism ingående och i detalj. Hon visar att plantans försvarsmekanismer kunde aktiveras både av en mikrob och av ämnen avsöndrade från denna. Undersökningarna har genomförts med biokemiska och molekylära metoder.

Länk till spikbladet: (http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-4012)

Namn: Idress H. Attitalla
Avhandlingens titel: Biological and Molecular Characteristics of Microorganism-Stimulated Defence Response of Lycopersicon esculentum -L.
Institution: Avdelningen för Molekylär Evolution, Evolutionsbiologiskt Centrum
Opponent: Professor Sadik Tuzun, Auburn University
Disputationen äger rum: Fredagen 12 mars, kl. 10.00 i Lindahsalen, EBC

Kontaktinformation
Idress Attitalla kan nås på 018-471 6430 eller via e-post Idress.Attitalla@ebc.uu.se

Tomatens försvar förbättras av ’’vaccin’’

 lästid ~ 1 min