Artikel från Högskolan Väst

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 april 2003

“Midnight” – datorernas Clark Kent:Högskolan i TrollhättanUddevallla bakom unik datorresurs

En ny sorts datorresurs av superdatorkaraktär har skapats vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla, HTU. Projektet som kallas “Midnight” använder vanliga studentdatorer för att åtta timmar varje natt mångdubbla beräkningskapaciteten i det nya datorsystemet. Lösningen – som utvecklats vid Avdelningen för Datavetenskap – innebär att studenterna kan använda vanliga program och operativsystem på dagen, medan datorerna automatiskt startar om och byter skepnad till att bli del av ett s.k. Linuxkluster nattetid. “Midnight” kommer efter ytterligare testning att öppnas som resurs för både forskare och företag och blir därmed HTU:s första officiella beräkningsresurs.

Inom forskningen vid avdelningen för Datavetenskap vid HTU och den s.k. GCAF-gruppen* har man en längre tid arbetat med att skapa en superdatorkapacitet vid HTU. Medan många multinationella företag och universitet tidigare har satsat på specialbyggda superdatorer så har den s.k. “klustertekniken” vunnit stor framgång den senaste tiden eftersom dessa kan byggas av helt “vanliga” datorer som sedan kopplas ihop.
Det forskarna vid HTU nu har lyckats göra är att använda vanliga “kontorsdatorer” som kör Windows i studenternas laborationssalar till att förvandlas till UNIX-datorer nattetid då de blir en del av “Midnight” – en datorresurs som går dygnet runt men vars styrka mångdubblas nattetid.
– Att använda stillastående datorer är inte nytt, men det brukar vara arbetsstationer som kör UNIX. Det nya här är att datorerna faktiskt helt byter skepnad nattetid – en slags datorernas Clark Kent som går in i telefonkiosken och förvandlas till stålmannen, förklarar Andreas Boklund och Christian Jiresjö, universitetsadjunkt i datavetenskap respektive datatekniker vid HTU. På det sättet kan vi både låta studenterna använda standardprogramvara på dagtid och utnyttja maskinerna som delar i ett datorkluster nattetid.

“Midnight” en första hörnsten i framtidssatsning

Lösningen är ny i sitt slag och forskargruppen har skrivit om sina slutsatser och nyligen fått en artikel accepterad till en av världens större internationella konferenser i USA om superdatorresurser**. Det är dock framtidsutsikterna som är det viktigaste där “Midnight” utgör en första hörnsten i avdelningens nya satsning.
– Forskningen har bara startat, men vi kommer parallellt att expandera “Midnight” så snabbt som möjligt för att både forskare inom andra fält och lokala företag ska kunna få del av den här resursen, säger docent Stefan Mankefors, projekt- och avdelningsledare. Siktet är inställt på att skapa en av landets riktigt stora datorresurser, där givetvis “Midnight” kommer att utgöra en del av en större helhet, lägger han sedan till.
Gruppen inbjuder nu till samarbete runt nästa steg för att maximera nyttan av “Midnight” och kommande satsningar vid avdelningen.

* GCAF står för Graphical Component-based Architectures for the Future
** The 2003 International Conference on Parallel and Distributed Processing Techniques

Kontaktinformation
För mer information kontakta Stefan Mankefors, 0520-47 53 22 alt 0733-97 51 22 stefan.mankefors@htu.se, Andreas Boklund, 0520-47 51 77, andreas.boklund@htu.se eller Christian Jiresjö, christain.jiresjo@htu.se

Pressmeddelandet lämnat av: Lena Lindhé, informationschef, tel 0520-47 51 04 alt. 0733-97 51 04

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera