Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 april 2003

En blockerad politisk idé

Ett politiskt policyförslag kan ha många fördelar men ändå aldrig diskuteras på allvar, om det bryter alltför mycket mot det nuvarande systemet. Så är fallet med idén om medborgarlön, som trots många framstötar aldrig kommit upp på den politiska agendan. Varför? frågar sig statsvetaren Per Janson i en avhandling från Lunds universitet.

Medborgarlön innebär ett statligt bidrag som skulle ges till alla medborgare utan inkomst- och behovsprövning, och utan krav på motprestationer. Bland dem som argumenterar för medborgarlön finns tre olika grupper:
– ekonomiska liberaler, som vill ha en så avreglerad arbetsmarknad och en så liten statlig inblandning som möjligt. Om en medborgarlön införts, så kan socialbidrag, arbetslöshetsersättning, lagstadgade minimilöner etc slopas, och marknaden kan släppas fri att reglera sig själv.
– tillväxtkritiker, som anser att lönearbete och tillväxt inte bör vara samhällets främsta mål. En medborgarlön gör det möjligt för människor att ägna sig åt annat än lönearbete.
– välfärdsstats-anhängare, som menar att medborgarlön skulle säkra välfärdsstatens mål att både förhindra fattigdom och upprätthålla en full sysselsättning.
Förespråkarna för medborgarlön hör alltså hemma inom olika politiska åskådningar.
– I Sverige har idén oftast förts fram från vänsterhåll. Men i USA har den ofta kommit från den politiska högern, säger Per Janson.
– Att idén finns på så vitt skilda håll kan ses som en styrka, men också som en svaghet. Det kanske hade varit lättare för den att få fotfäste om den varit tydligt förankrad inom ett visst block.
Det vanligaste argumentet mot medborgarlön är att den är ekonomiskt omöjlig. Men det beror ju på hur hög nivån på lönen sätts, menar Per Janson, och borde inte vara ett skäl till att överhuvudtaget inte diskutera förslaget.
Medborgarlönen har haft det lika trögt i andra länder. Längst har det kommit i Nederländerna och USA för några årtionden sedan, och idag i Finland och på Irland. Där har regeringen faktiskt låtit göra en utredning som just nu diskuteras av de irländska partierna.
– Jag kan se praktiska problem med en medborgarlön, så jag är inte själv någon obetingad förespråkare av idén. Men jag tycker att den åtminstone förtjänar att tas på allvar, och inte blockeras i den politiska debatten, säger Per Janson.

Avhandlingen heter Den huvudlösa idén. Medborgarlön, välfärdspolitik och en blockerad debatt. Disputationen äger rum den 25 april. Per Janson träffas på tel 046-222 8931, per.janson@svet.lu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera