Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 mars 2003

Utvärdera bostadsområden

Hur trivs människor i sina bostadsområden?Den frågan kan numera undersökas med vetenskapliga metoder. Det finns både metoder för brukarvärdering (subjektiva) och expertvärdering (mer objektiva), delvis utvecklade vid Miljöpsykologiska enheten vid LTH, Lunds tekniska högskola.Vid ett symposium i Lund den 21 maj presenteras dessa metoder närmare för till exempel bostads- och fastighets-företag.

– Vi har forskat på detta område under många år och anser oss nu ha bra metoder att delge andra som vill få hjälp med sådana undersökningar t ex inför en nybyggnad eller en ombyggnad, säger professor Rikard Küller.
Ett område kan i viss mån utvärderas redan innan det är byggt, som datasimulerad miljö. Vid symposiet presenteras flera olika metoder. Här återges också exempel på hur metoderna tillämpats i Bo01 i Malmö och H99 i Helsingborg samt i Mölndals centrum.
Deltagaravgiften för deltagare från fastighets/bostadsföretag är 2.000 kronor. Intresserade journalister kan kontakta enheten via mpe@mpe.lth.se eller telefon 046-222 76 04. Anmälan bör vara gjord senast i slutet av april.

Symposiet kallas “Hur trivs du där du bor?” och äger rum i Ingvar Kamprad Designcentrum den 21 maj.
Program:
9.00 rektor Gunilla Jönson hälsar välkommen.
9.15 professor Rikard Küller, LTH: Brukarvärdering eller expertvärdering?
10.00 professor Klas Tham, LTH: Idéerna bakom Bo01.
10.45 designer Lisa Tucker Cross, USA: Utvärdering av Bo01 och H99.
11.30 frågestund med kaffe.
12.00 docent Jan Janssens, LTH: Utvärdering av datorsimulerad miljö.
12.45 lunch.
13.45 tekn dr Maria Johansson, LTH: Boendes upplevelse av trygghet och säkerhet.
14.30 planarkitekt Leif Fred, Mölndal: Visionsarbete för Mölndals centrum.
15.15 professor Rikard Küller, LTH: Utvärdering av Mölndals centrum.
16.00 frågestund med kaffe
16.30 symposiet avslutas.

Kontaktinformation
Mer informattion via: www.ahus.lth.se/mpe/
E-mail: mpe@mpe.lth.se, Tel: 046-222 7604, Fax: 046-222 7603.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera