Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 februari 2003

Inte bara akrylamid…

Idag presenterar Eden Tareke sin doktorsavhandling vid Institutionen för miljökemi, Stockholms universitet. Syftet med avhandlingen är att identifiera reaktiva ämnen i vår omgivning som kan ha betydelse för cancerrisken och att studera faktorer som påverkar deras närvaro.

Vi exponeras ständigt för kemikalier, naturliga och kroppsfrämmande, på naturlig väg och utan att vi känner till det. Ett av flera ämnen som undersökts i Eden Tarekes avhandling är akrylamid. Redan tidigare hade det indikerats att låga halter akrylamid förekommer i vårt blod, men däremot visste man inte var akrylamiden kom ifrån. Eden Tareke undersökte om dieten kunde vara en källa och visade att akrylamid kunde bildas i relativt sett höga nivåer vid upphettning av föda. Hon har med samma känsliga metodik som används för att upptäcka reaktiva ämnen i blodet, studerat hur olika faktorer, t.ex. tarmfloran, kan påverka nivåer av naturligt förekommande reaktiva ämnen. Sådana ämnen utgör en bakgrundsexponering för naturliga cancerriskfaktorer. Andra ämnen som studerats är isopren, etylenoxid och propylenoxid.


Doktorsavhandlingens titel: Identification and Origin of Potential Background Carcinogens: Endogenous Isoprene and Oxiranes, Dietart Acrylamide.

Disputationen ägde rum fredag 7 februari kl. 10.00 vid Stockholms universitet. Opponent var prof. Joseph Rafter, Karolinska Institutet.

Eden Tareke kan nås på telefon 08-16 20 18 (Institutionen för miljökemi, Stockholms universitet, 106 91, Stockholm), e-post eden.tareke@mk.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera