Artikel från Södertörns högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 januari 2002

Kultur, pengar och integration 23-251

1999 var de pionjärer på en för Sverige helt ny högskoleutbildning som kombinerar studier i företagsekonomi med kulturvetenskap. Nu arrangerar studenterna på programmet Konst, kultur och ekonomi en konferens för att sätta fingret på några dagsaktuella områden inom kulturproduktion (“Cultural Management” är den internationella termen) och synliggöra detta nya utbildningsområde. Konferensen har tre teman:kultur och samhällsintegrationkultur och arbetsliv kultur och näringsliv

Varje tema får en egen dag med föreläsningar på förmiddagen som följs upp med parallella seminarier under eftermiddagen
Bland föredrags- och seminariehållarna kan nämnas:
Ozan Sunar (Södra teatern), Ida Durén (Cirkus Cirkör), Ingela Josefson (Södertörns högskola), Johan Fornäs (Arbete och kultur, Norrköping), Svante Beckman (Linköpings universitet), Sverker Sörlin (SISTER),Pierre Guillet de Monthoux (Stockholms universitet),Magnus Aspegren (Folkoperan) och Lars Nittve (Moderna Museet)

Södertälje: Södertörns Högskola Campus Telge, Saltskog Allaktivitetshus och Folkets hus.
Utöver de öppna arrangemangen har man även bjudit in lärare och studenter från Norge, Danmark och Finland som representerar det nätverk i “Cultural management” som finns i Norden och runt Östersjön.
För mer information och detaljerat program: www.sh.se/kke
epost: kke@sh.se
tel: 08-608 4615, fax:08-608 4625
Ann-Sofie Köping, programansvarig kke
tel: 070- 210 85 40, 08-608 4613,
epost:ann.sofie.koping@sh.se

Konferensprogram
Onsdag 23/1: Kultur + integration = sant? (Saltskog och Campus Telge)
09.00 Konferensens öppnande, Anders Lago, Södertälje kommun
09.15 Inledning, Ozan Sunar, vd Södra Teatern
09.45 Statens kulturråd, Erik Peurell
Musikteatergruppen Oktober
“…Om du kunde tala svenska”, Moderna Muséet, Karin Malmquist
Cirkus Cirkör, Ida Burén
Kultur i Storstadssatsningen, Mångkulturellt Centrum i Fittja, Eva Karlsson
Framtidsverkstan – Botkyrka kommun, Pernilla Hellman
12.30 Lunch
14.00 Seminarier
16.00 Sammanfattning och framtidsvision

Torsdag 24/1:Kultur och arbetsliv
(Folkets hus och Campus Telge)
09.30 Inledning, professor Ingela Josefson,
Södertörns Högskola
10.00 Kulturproduktion och kulturarbete, Johan Fornäs
Tio skäl för kulturverksamheter i skolan.
Och arbetslivet? Crister Skoglund, Södertörns Högskola
Kultur i kunskapssamhället, Sverker Sörlin, Maria Wikhall Liten kultur, stor kultur, Svante Beckman
KK-stiftelsen om upplevelseindustri
12.30 Lunch
14.00 Seminarier
16.00 Sammanfattning och framtidsvision

Fredag 25/1: Kultur och näringsliv:
Att samarbeta eller inte samarbeta…
(Saltskog och Campus Telge)
09.30 Inledning, professor Pierre Guillet de Monthoux, Stockholms universitet
10.00 Folkoperan, Magnus Aspegren, vd
Föreningen Kultur/Näringsliv,
Mikael Strandänger, vd
Moderna Muséet, Lars Nittve, chef
Splintermind, Mikael Scherdin, konstnär
Eye Corporation, Mikael Franzén, vd
Kultur Interaktion, Åsa Eriksson, projektledare
12.30 Lunch
14.00 Seminarier
16.00 Sammanfattning och framtidsvision

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera