Tema

Årets Sigrid Arrhenius’ stipendier är utdelade

Matematisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden vid Stockholms universitet har utsett tre mottagare av 2001 års stipendier ur Sigrid Arrhenius’ stipendiefond. Stipendierna har karaktären av pris för ett framstående forskningsarbete som leder fram till doktorsexamen. Stipendiaterna får 90.000 kronor vardera.

Johan Andersson, 29 år, är forskarstuderande i matematik. Han kommer i höst att disputera på en avhandling med titeln ”Moments of zeterfunctions and spectral theory.”

Peter Damberg, 27 år, är forskarstuderande i biofysik. Han disputerar i september på en avhandling med titeln ”New NMR-methods for studies of peptide dynamics and structure.”

Stefan Rosén, 33 år, är forskarstuderande i fysik. Han disputerar den 8 juni på en avhandling med titeln ”Imaging technique development for dissociative recombination studies at CRYRING in storage ring.”

Närmare upplysningar lämnas av byrådirektör Bibi Pehrson, tfn 08-16 22 92

Årets Sigrid Arrhenius’ stipendier är utdelade

 lästid ~ 1 min