Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 januari 2001

Att mäta “det sjätte sinnet”

Fredagen den 26 januari försvarar Johan Lönn, Belastningsskadecentrum, Arbetslivsinstitutet, och Idrottsmedicinska enheten, Umeå universitet, en avhandling om metoder att mäta människans rörelse- och positionssinne, något som har betydelse bl.a. för att ställa diagnos på sjukdomar och skador i muskler och leder.

Det är välkänt att vi är utrustade med fem sinnen (t.ex. syn och hörsel) som ger oss upplevelser av vår omvärld. Uttrycket “det sjätte sinnet” används ofta för att beteckna någonting utöver de vanliga sinnena, t.ex. en övernaturlig förmåga. Icke desto mindre är alla människor utrustade med ett sinne som faktiskt skulle förtjäna att klassas som
det sjätte. Till skillnad från de fem vanliga sinnena ger dock detta sinne information om den egna kroppen snarare än omvärlden. Rörelse- och positionssinnet, eller proprioceptionen som detta sinne även kallas, säger oss hur våra kroppsdelar (t.ex. armar och ben) är belägna och rör sig i förhållande till varandra utan att vi behöver se dem.

Proprioceptionen har undersökts ganska sparsamt i jämförelse med de fem vanliga sinnena. Avhandlingen är faktiskt en av de första i sitt slag genom att den utvärderar olika metoder för att mäta hur pass god proprioception en viss person har, s.k. proprioceptionstest. Framförallt syftar avhandlingen till att bedöma hur väl olika test kan särskilja proprioceptionens komponenter: rörelse- respektive positionssinnet.

Mätning av proprioception är speciellt intressant när en försämring av proprioceptionen kan uppkomma, t.ex. vid sjukdomar och skador i muskler och leder. Med tanke på att sådana besvär är svåra att diagnostisera, erbjuder proprioceptionstest en intressant möjlighet för att exempelvis bedöma om en viss behandlingsmetod är bättre än en annan. Avhandlingen kommer framförallt att hjälpa framtida forskare vid design av proprioceptionstest och tolkning av testresultat. Sådan vägledning är värdefull, speciellt som proprioceptionstest på senare tid har använts alltmer flitigt inom olika forskningsfält trots att relevant grundläggande kunskap om detta sinne fortfarande är bristfällig.

Johan Lönn finns på 090-176104 (arbete) och 073-6962868 (mobil). Hans e-postadress är johanlon@niwl.se

Avhandlingen har titeln: “Assessment of movement and position sense: Methods, theories and applications.” Svensk titel: “Mätning av rörelse- och positionssinne: metoder, teorier och tillämpningar.”
Disputationen äger rum kl. 13.00 i Stora föreläsningssalen, Arbetslivsinstitutet, Umeå.
Fakultetsopponent är docent Scott Lephart, Center For Sports Medicine, UPMC Health Systems, Pittsburgh, USA.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera