Tema

Barn skadas inte av reklam

Reklam i tryckta medier anses sällan utgöra ett hot mot barnen, men när det gäller TV-reklam bemöts den ofta av starkt moraliskt fördömande. På 1950- och 60-talen handlade debatten i västvärlden ofta om att skydda de utsatta och ”irrationella husmödrarna” från TV-reklamen, men i dag handlar det om barnen.

– Att döma av värdet av den faktiska prylkonsumtionen är det i själva verket männen som utgör den mest ”lättduperade” och ”utsatta gruppen”, följd av kvinnorna och sist barnen.

Det sa film- och barnkulturforskaren Margareta Rönnberg, professor i medieped

Barn skadas inte av reklam

 lästid ~ <1 min