Pressmeddelanden om forskning

Här hittar du Sveriges största samling pressmeddelanden om forskning! De kommer från universitet, högskolor, forskningsfinansiärer, myndigheter och andra organisationer som arbetar med forskning.

Unik ring upptäckt kring dvärgplaneten Quaoar

8 februari 2023

En stor ring har upptäckts kring dvärgplaneten Quaoar med hjälp av rymdteleskopet CHEOPS. Ringen är oväntad stor i förhållande till dvärgplanetens storlek, vilket utmanar idéer om varför en del himlakroppar uppvisar ringar men inte andra.

Uppsala universitets innovations- och entreprenörspris 2023 går till nyckelpersoner i Imint

8 februari 2023

Andreas Lifvendahl, Johan Svensson och Harald Klomp, som alla spelat stor roll i framväxandet av det framgångsrika mjukvaruföretaget Imint, tilldelas Uppsala universitets nyinrättade innovations- och entreprenörspris, som delas ut för andra gången. – Årets pris är fantastiskt viktigt och...

Förslag till förbud mot PFAS – här är experterna

7 februari 2023

Sverige föreslår tillsammans med flera andra länder att hela gruppen av PFAS-ämnen förbjuds från användning och försäljning inom EU. Här är experter vid Stockholms universitet som kan kommentera.

Unescoprofessur för arbete mot en hållbar grön omställning

7 februari 2023

Att tvinga människor att göra stora omställningar för klimatet som inte fungerar i deras vardag riskerar att få motsatt effekt. För sin forskning om hur man kan hitta sätt att genomföra klimat- och miljöpolitiska åtgärder så att de fungerar på både lokal och nationell nivå tilldelas...

Studenter kan snorkla med Skövdeforskare i Oslofjorden

7 februari 2023

Som en del av projektet Biologisk mångfald i det marina algbältet har forskare från flera olika länder samlat in kräftdjur och andra vattenlevande djurgrupper utmed den norska kusten. Även i sommar kommer de att snorkla, men tillsammans med studenter då man inom projektet ger en sommarkurs....

3D-karta avslöjar var grundvattnet finns – minskar risken för fel i byggprojekt

6 februari 2023

Ett nytt sätt att kartlägga grundvatten kan minska risken för fel och förseningar i byggprojekt. Genom att avläsa underjordens elektriska och elektromagnetiska egenskaper skapas en 3D-karta av var grundvattnet gömmer sig. Idag görs borrningar som endast ger punktvis information. Hade metoden...

Upptäckt av faktorer som styr hur ben byggs upp och bryts ned

6 februari 2023

Vilka mekanismer som leder till att benvävnad bryts ner vid olika sjukdomar är delvis okänt. I en avhandling vid Umeå Universitet har två faktorer identifierats som påverkar funktionen i benceller och skelettets omsättning.

Sportlov – vem kan svara på vad?

6 februari 2023

Mellan veckorna sju och tio infaller sportlov i Sverige. Men hur uppkom sportlovet? Hur sportar barn i dag? Och hur många har egentligen råd att resa på lovet? Här finns en lista på forskare vid Stockholms universitet som kan svara på frågor kopplade till olika aspekter av sportlovet.

Svenska träd bättre för urbana småfåglar

6 februari 2023

Småfåglar som blåmes och talgoxe undviker att häcka, alltså bygga bon och lägga ägg, i stadsmiljöer där det finns många främmande träd. Fågelungar väger också mindre desto fler icke-inhemska träd som finns i närområdet. Det visar en ny långtidsstudie från Lund. Naturen i staden...

Växande trend att kombinera jobb och pension

6 februari 2023

Allt fler pensionärer i Sverige är så kallade ”jobbonärer”, vilket innebär att man kombinerar jobb och pension. Enligt en färsk rapport, skriven av Ivar Wahlstein, forskningsassistent vid Jönköping International Business School (JIBS), Jönköping University på uppdrag av minPension,...

Såpbubblor visar hur smittor kan spridas

6 februari 2023

Två personer sitter i ett glasrum i en labbhall på Högskolan. En maskin släpper ut små såpbubblor i det svagt upplysta rummet. Det här experimentet visar hur luften rör sig i ett rum när vi sitter där tillsammans, och därmed också hur smittämnen kan spridas från en person till en...

Ohövlighet kan leda till mobbning på jobbet

6 februari 2023

Den som tidigare blivit ohövligt behandlad på arbetsplatsen löper större risk för att senare även bli mobbad på jobbet. Det visar en forskningsstudie gjord i samarbete med fackförbundet Sveriges ingenjörer.

Alla som kan bör betala för sina utsläpp av växthusgaser

6 februari 2023

Det är en moralisk rättighet att få släppa ut växthusgaser för att trygga basala behov men det medför också skyldigheter. Eftersom utsläppen har en negativ inverkan på klimatet bör alla som kan betala för sina utsläpp göra det. Det visar en studie om klimaträttvisa från Göteborgs...

Tydliga genusnormer när långvarig smärta beskrivs

6 februari 2023

Känsliga kvinnor och tåliga män. Det är en rådande bild av personer med långvarig smärta. Följden kan bli omotiverade skillnader i den medicinska behandlingen. Ett problem som lyfts i en avhandling vid Göteborgs universitet. Ungefär en femtedel av befolkningen har långvarig smärta, som...

James Webbteleskopets första bilder av galaxhopar analyserade

6 februari 2023

Tack vare James Webbteleskopets första bilder på galaxhopar har en grupp forskare från Stockholms universitet för första gången kunnat undersöka mycket kompakta strukturer av stjärnhopar inuti galaxer, så kallade klumpar, och studera den första fasen i stjärnbildning i avlägsna galaxer.

300-årig litteraturgåta kan ha fått sin lösning

3 februari 2023

Diktarpseudonymen Skogekär Bergbo har gäckat litteraturvetare i över 300 år. Nu kan Anna Blennow, latinforskare vid Göteborgs universitet, vara på väg att lösa gåtan. Och hennes forskning pekar inte mot mannen som länge har antagits ligga bakom pseudonymen – utan mot hans bror. Tre verk...