Pressmeddelanden om forskning

Här hittar du Sveriges största samling pressmeddelanden om forskning! De kommer från universitet, högskolor, forskningsfinansiärer, myndigheter och andra organisationer som arbetar med forskning.

Ojämlik tillgång till stöd för våldsutsatta barn

14 februari 2023

När ett barn blivit utsatt för våld är både tillgången till stöd och innehållet i det väldigt ojämlikt. Det är också svårt för föräldrar att få kunskap om vilket stöd som finns. Många blir nekade hjälp av BUP och få vet att det finns något som heter Barnahus och att...

Lägre frakturrisk för äldre som använder rullstol

14 februari 2023

Användning av rullstol i gruppen äldre sköra personer är kopplat till en rejält minskad risk för frakturer. Det visar en studie vid Göteborgs universitet, som kan leda till fler förskrivningar av rullstol. Att använda rullstol innebär ofta många timmar i samma sittställning och utan...

Patenten som hindrar innovation

14 februari 2023

Videostandarder belastade med patent hämmar innovation, leder till konkurrenshinder och har allvarliga konsekvenser för arkivering av offentlig data. Det visar forskare från Högskolan i Skövde i en ny studie.

Är vård i hemmet patientsäkert? Ny studie om säkerhetsbrister i hemsjukvården

13 februari 2023

Hemsjukvården är den snabbast växande vårdformen i Sverige och hela Europa. Patientsäkerhetsforskning har främst skett inom slutenvård och är i stort sett outforskat inom hemsjukvård. En ny studie undersöker säkerhetsbrister i hemsjukvården.

Gödsling onödig i ekskog anlagd på tidigare jordbruksmark

13 februari 2023

Låg tillgång på näringsämnen begränsar ofta produktiviteten i nordliga skogar. I ett försök med näringsoptimering har forskare vid Linnéuniversitetet undersökt effekterna av gödsling och bevattning i 25-åriga bestånd av skogs- och bergsek som växer på tidigare jordbruksmark i...

Ny bok om ensamstående mammor som uppfostrar pojkar

13 februari 2023

Berit Åström, docent i engelsk litteratur, har skrivit en monografi som analyserar råd som ges till ensamstående mammor i USA. Hon är även av redaktörerna för en antologi om författaren N.K Jemisins spekulativa fiktion.

Hållbart arbetsliv i skogsindustrin minskar risken för sjukskrivning

13 februari 2023

I ett forskningsprojekt vid Högskolan i Halmstad undersöker forskare hur arbetsmiljön i skogsindustrin kan förbättras. Forskningen bygger på dialoger med anställda och har resulterat i informationsmaterialet ”Säkert tillsammans i skogsindustrin”.  – Det är viktigt att arbeta med de...

Queerlitteratur från 1300-talet och framåt blir sökbar

13 februari 2023

Projektet Queerlit har utvecklat en databas för svensk skönlitteratur med HBTQI-tema. På alla hjärtans dag, 14 februari, lanseras databasen och invigs med en utställning om HBTQI-litteratur, författarbesök och poesiläsning.   Olov Kriström är bibliotekarie och en av deltagarna i...

Elbil ofta billigare trots höga elpriser

13 februari 2023

Trots att bonusen för elbilar avskaffats och elpriserna gått upp är det inte säkert att totalkostnaden för en bensindriven bil blir en billigare affär.Det visar en räknemodell som forskare på Högskolan i Gävle tagit fram. Kriget i Ukraina och regimskiftet efter höstens val har i...

Så påverkade nazismen Nobelpriset och synen på tysk litteratur

10 februari 2023

I en ny avhandling har Paulus Tiozzo studerat Nobelpriset och den tyskspråkiga litteraturen. Tidigare hemligt arkivmaterial visar bland annat hur ledamöter i Svenska Akademien såg på tysk litteratur under de två världskrigen och hur Hitler och nazismen påverkade arbetet med Nobelpriset. Få...

Utmaning för tandläkarstudenter att skriva kliniska anteckningar som handlar om nytt innehåll visar ny forskningsstudie

9 februari 2023

I en ny forskningsstudie undersöks tandläkarstudenters kliniska anteckningar och vilka aspekter av dessa anteckningar som inte är tillräckliga eller acceptabla för det professionella sammanhanget.

Vilken effekt har ett OS? Nu släpps ny guide för att värdera evenemang

9 februari 2023

Samtidigt som Sverige åter figurerar som en tänkbar värdnation för ett vinter-OS släpper forskare på ETOUR vid Mittuniversitetet en handbok om hur man kan beräkna ekonomiska effekter av evenemang. − Frågan om ett evenemangs ekonomiska avtryck är ständigt aktuell och forskning visar att...

Beståndet av kustnära torsk är inte utrotat

9 februari 2023

Ryktet om att den kustnära torsken är utrotad stämmer inte. Forskare vid Göteborgs universitet har genom DNA-analyser identifierat att det finns ung kustlevande torsk kvar vid den svenska västkusten. Det är däremot fortsatt svårt att hitta några fullvuxna kusttorskar i Bohuslän. Genom att...

De som tjänar allra mest är inte smartast

9 februari 2023

Personer med högre inkomster gör också bättre ifrån sig på IQ-tester – men bara till en viss gräns. Vid riktigt höga inkomster planar sambandet ut och den översta procenten klarar till och med testen något sämre än de som tjänar lite mindre. Det visar en ny studie från Linköpings...

Grunda fjällsjöar ger storväxta fiskar

9 februari 2023

Fiskarna blir större i grunda fjällsjöar än i djupa – tvärtemot vad man kanske skulle kunna tro. Varför det är så har nu fått sin förklaring i en avhandling från Företagsforskarskolan vid Umeå universitet. De nya kunskaperna ger möjlighet till bättre förvaltning av fiskbestånd i...

En andra chans för våtmarker

9 februari 2023

Våtmarker är bland de mest hotade ekosystemen i världen. En ny studie i Nature visar att stora mängder våtmarker förlorats sedan 1700-talet, men att tidigare studier ändå har överskattat den globala förlusten. Norra Europa, främst Sverige och Finland, är det område som har allra...