Pressmeddelanden om forskning

Här hittar du Sveriges största samling pressmeddelanden om forskning! De kommer från universitet, högskolor, forskningsfinansiärer, myndigheter och andra organisationer som arbetar med forskning.

Ny revolutionerande teknik för att upptäcka problem i industriproduktion

2 februari 2023

Vinnova har nyligen beviljat forskningsmedel till ett projekt för att förbättra industriell kvalitetskontroll genom normalizing flows, en ny teknik som används inom maskininlärning (artificiell intelligens) för att förstå och modellera komplexa förhållanden och mönster. Tillsammans med...

Nytt pris på 100 000 kronor till kommunikation om forskning som påverkat debatten eller förändrat samhället

2 februari 2023

Örebro universitet och The Hamrin Foundation har tillsammans instiftat två nya årliga priser för ”framstående forskningskommunikation”. Det större priset på 100 000 kronor går till en person som fått stort genomslag med att sprida vetenskaplig kunskap. Nomineringen av pristagare är nu...

Resan har börjat för Europa-universitetet INGENIUM

2 februari 2023

Högskolan i Skövde ingår, tillsammans med nio andra lärosäten inom EU, i Europa-universitetet INGENIUM. Under högtidliga former hölls nyligen den officiella starten i Oviedo, Spanien och på plats var en delegation från Högskolan. INGENIUM finansernas av EU-kommissionens...

Passiv utstrålande kylning kan styras elektriskt

2 februari 2023

Ett energieffektivt sätt att kyla byggnader och fordon kommer att krävas i ett förändrat klimat. Forskare vid Linköpings universitet visar nu att elektrisk styrning av passiv utstrålande kylning kan användas för att reglera temperaturen hos ett material vid normala temperaturer och...

Forskning hjälper indiespelutvecklare med publicering

2 februari 2023

Spelindustrin utvecklas ständigt och forskningen om spel blir mer omfattande, men det är få forskningsinsatser som fokuserar på publicering. Det gäller särskilt publicering av indiespel. Yanhui Su, doktorand vid Högskolan i Skövde, har tagit fram en metod och ett verktyg för att kunna...

Sprayen som bekämpar infektioner och antibiotikaresistens

1 februari 2023

Världshälsoorganisationen (WHO) klassar antibiotikaresistens som ett av de tio största hoten mot den globala hälsan. Behovet av nya lösningar som kan rå på resistenta bakterier och minska användningen av antibiotika är därför stort. Nu presenterar en grupp forskare på Chalmers en ny...

Rovdjur och temperatur bestämmer kroppsstorleken hos insekter

1 februari 2023

Kroppsstorleken hos trollsländor varierar över jordklotet. Insekterna är större i de tempererade områdena än i tropikerna, något som beror på både temperatur och förekomsten av rovdjur, enligt en ny studie från Lunds universitet. I en global jämförelse av olika arter hos denna gamla...

Namnkunnig jury utser vinnare i skogstävling för ungdomar

1 februari 2023

SLU anordnar just nu en tävling för Sveriges gymnasieelever, där vinnarna får bestämma vad som ska hända med nio hektar skog. Det vinnande lagets beslut genomförs under våren. Nu är juryn för tävlingen utsedd, där bland andra Maria Wetterstrand och Heidi Andersson ingår.

Tidningsarkeologi ger inblick i de göteborgska förstädernas historia

1 februari 2023

Det saknas tillräckligt med framtagen arkeologisk information för att kunna göra djupare och bredare historiska analyser av Göteborgs förstäder. Genom att i stället gräva ut digitaliserade tidningsarkiv går det att nå ny kunskap om bebyggelser, sociala praktiker och om människors liv och...

Svenska elevers kunskaper oförändrade efter pandemin – övriga världen tappade

1 februari 2023

Skolelever världen över har förlorat ett tredjedels skolår i inlärning under coronapandemin. Men i Sverige, där grundskolan inte stängde, presterar eleverna lika bra som under normala omständigheter. Det är slutsatsen av en systematisk forskningsöversikt som publicerats i tidskriften...

Studier om hur nya arter blir till belönas med Crafoordpriset

31 januari 2023

Årets Crafoordpristagare i biovetenskaper har visat i praktiken att Darwins teorier om naturligt urval stämmer. Med hjälp av nydanande studier av finkar och spigg har Dolph Schluter, University of British Columbia, Kanada, gett oss kunskap om hur olika arter blir till.

Ny forskning undersöker om hyggesfritt skogsbruk binder mer kol

31 januari 2023

Kan hyggesfritt skogsbruk föra oss närmare klimatmålen? Det kommer Achim Grelle, professor i skogshushållning med inriktning mot skogens klimatnytta vid Linnéuniversitetet, att kunna undersöka under fyra år framåt. Formas har beviljat forskningsmedel inom nya former för skogsskötsel och...

Metallskrot kan bli el - forskare hoppas på en testanläggning

31 januari 2023

Behovet av energilagring växer i takt med att andelen oplanerbar el från vind- och solkraft växer. Forskare har börjat inse att vanliga metaller, såsom järn och aluminium, fungerar alldeles utmärkt att förbränna för att göra el och värme av. Med hjälp av sol- eller vindenergi kan det...

Ont i käksystemet ställer tandvården inför problem

31 januari 2023

Smärta i käkarna är något som ökar bland befolkningen. Smärta och funktionsstörningar i käksystemet är redan idag en utmaning för allmäntandvården, och det kan bli en ännu större utmaning i framtiden. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet.

Belyst vattendroppe skapar en atommodell

31 januari 2023

Genom att skicka ljus in i en vattendroppe skapas effekter som är analogt med det som sker i en atom. Detta kan hjälpa att förstå hur en atom fungerar, skriver forskare från Göteborgs universitet i en ny vetenskaplig artikel.

Gener styr lövsångarens flyttrutter

30 januari 2023

Fåglars flyttningsresor mellan kontinenter har fascinerat människan sedan antiken. Nu visar en ny studie från Lund att det är två platser i arvsmassan som bestämmer om en lövsångare flyttar över Iberiska halvön till västra Afrika eller över Balkan till östra och södra Afrika. Forskare...