Pressmeddelanden om forskning

Här hittar du Sveriges största samling pressmeddelanden om forskning! De kommer från universitet, högskolor, forskningsfinansiärer, myndigheter och andra organisationer som arbetar med forskning.

Johanna Hansson är ny överbibliotekarie

13 juni 2024

Johanna Hansson blir ny överbibliotekarie för Uppsala universitetsbibliotek. Hon har en lång karriär bakom sig som chef för olika bibliotek och har sedan 2019 arbetat som biträdande överbibliotekarie för universitetsbiblioteket. Hon har även varit ordförande för Svensk...

Digitala verktyg hjälper kvinnliga flyktingföretagare att undvika diskriminering

13 juni 2024

Färsk forskning från Högskolan i Halmstad visar att kvinnliga företagare med invandrarbakgrund använder digitala verktyg för att undvika diskriminering. Studien visar också att flyktingar som driver företag i Tyskland känner mer motivation än de i Sverige. I sin...

Samhället kan lära av pandemin för att möta klimatförändringen

13 juni 2024

Pandemin och klimatförändringen är två olika kriser som båda ställt samhället inför allvarliga utmaningar. Samtidigt har synen på kriserna – och åtgärderna mot dem – varierat mycket. Kanske kan samhället lära av pandeminnär det gäller insatser mot klimatförändringen.

Vårdstrejken: "Personalen har pressats för hårt och för länge"

13 juni 2024

Hög personalomsättning och arbetsrelaterad ohälsa är ett påtagligt hot mot vården. I ett nytt projekt ska forskare vid Malmö universitet undersöka varför personal väljer att lämna och vad arbetsgivarna gör för att förhindra det. Vårdförbundets strejk är nu inne på sin andra vecka...

Risker med förenklad tillståndsprocess för utvinning av kritiska och strategiska råvaror ska undersökas

13 juni 2024

”Guld och gröna skogar: CRMA och utmaningarna för fossilfri elförsörjning i Sverige”, heter projektet som under tre år ska analysera de sociala och miljömässiga konsekvenserna av den förenklade tillståndsprocessen för utvinningen av kritiska och strategiska råvaror, som är en del av...

Mer natur vid bostaden minskar risken för antidepressiva läkemedelsuttag

13 juni 2024

Att vara omgiven av grönska precis runt hemmet tycks påverka den psykiska hälsan positivt och är förenat med mindre uttag av antidepressiva läkemedel, som till exempel SSRI-preparat. Detta enligt en ny befolkningsbaserad forskningsstudie från Stockholms universitet, ledd av docent Cecilia...

Stöd från anhöriga viktigt när mammor och barn flyr från våld

12 juni 2024

Vänner och familj spelar ofta en viktig roll för kvinnor och barn som flyr våld i nära relationer. Samtidigt har många våldsutsatta kvinnor ett begränsat socialt nätverk, som en konsekvens av våldet.
– Det behövs en medvetenhet om att...

Två miljoner till forskning om inlärningssvårigheter

12 juni 2024

Vetenskapsakademien tilldelar nu ett projekt för att studera inlärningssvårigheter hos barn med intellektuell funktionsnedsättning två miljoner kronor ur Aktiestinsens stiftelse. Bakom projektet finns Johan Lundin Kleberg, docent vid psykologiska institutionen vid Stockholms...

Han tar additiv tillverkning ett steg närmare flygindustrins mål

12 juni 2024

Flygindustrin jobbar intensivt för att minska flygets klimatpåverkan och här är additiv tillverkning en möjliggörare. Men för att tekniken ska uppfylla industrins extremt höga säkerhets- och kvalitetskrav krävs grundlig förståelse för processen. Ny forskning av Karthikeyan Thalavai...

Stockholm Prize in Criminology delades ut till amerikanska forskare

12 juni 2024

De amerikanska professorerna Gary LaFree, University of Maryland och Tom R. Tyler, Yale University, fick på tisdagskvällen ta emot The Stockholm Prize in Criminology vid en prisceremoni i Stockholms stadshus. Priset delades ut av H.M. Drottning Silvia under närvaro av bland andra...

Karlstads universitets sommarforskarlista 2024

12 juni 2024

Här hittar du som är journalist experter vid Karlstads universitet som kan kommentera olika frågor och händelser i sommar.

Att navigera i datautmaningar: AI-drivet beslutsstöd för utveckling av produkt- och tjänstesystem

12 juni 2024

Sättet vi designar och utvecklar produkter står inför en stor omvandling på grund av artificiell intelligens (AI). Ny forskning vid Blekinge Tekniska Högskola undersöker hur AI kan ge beslutsfattare möjlighet att göra välgrundade val vid utvecklingen av produkt- och...

Kina som en global maktfaktor - Lansering av Strategisk utblick 10

12 juni 2024

Den 12 juni kl. 9.30–11.00 webbsänds lanseringen av FOI:s samlingsrapport Strategisk utblick 10 som handlar om Kina som en global maktfaktor. Rapporten går att ladda ned redan nu. Strategisk utblick är en återkommande, framåtblickande samlingsrapport från FOI som belyser viktiga strategiska...

Stora svårigheter med hörseln hos 90-plussare

12 juni 2024

Alla hade nedsatt hörsel, åtta av tio behövde hörhjälpmedel och tre av tio hade vaxpropp. I en studie från Göteborgs universitet undersöktes en föga studerad grupp i hörselsammanhang: 90-plussarna.

Nytt dopningstest kan avslöja fler fuskande kvinnliga idrottare

11 juni 2024

Ungefär tre gånger så många manliga som kvinnliga idrottare stängs av på grund av dopning. En ny doktorsavhandling från Karolinska Institutet visar att en av förklaringarna kan vara att dopningstesterna som används inte tar hänsyn till kvinnornas varierande hormonprofil. Istället...

Ny forskning för energieffektivisering av papperstillverkning

11 juni 2024

Avvattning av pappersmassan är en mycket energikrävande del vid papperstillverkning. Ny forskning visar nu att man kan effektivisera processen och samtidigt få en lägre energiförbrukning.