Pressmeddelanden om forskning

Här hittar du Sveriges största samling pressmeddelanden om forskning! De kommer från universitet, högskolor, forskningsfinansiärer, myndigheter och andra organisationer som arbetar med forskning.

Så orienterar du dig genom begreppen i total­försvaret

19 juni 2024

I takt med att totalförsvaret byggs upp hopar sig frågor om vilka resurser som avses, hur och när de ska användas, och inte minst hur svensk beredskap ska integreras i Natos och EU:s planering och processer. Men vad är egentligen skillnaden mellan civilt försvar och civil beredskap? Vad menar...

Nytt storprojekt: Så kan ett nytt Ukraina konstrueras

19 juni 2024

Skadorna på infrastruktur uppskattas till hundratals miljarder dollar, kostnaden för mänskligt lidande går inte att räkna i pengar. Hur kan ett land byggas upp igen efter ett krig? Och hur kan man dessutom konstruera ett modernare och mer hållbart samhälle? Det är frågor som forskare...

Stor del av Nord stream-gasen stannade i vattnet

19 juni 2024

En stor del av metanet som släpptes ut i södra Östersjön från gasledningen Nord stream har blivit kvar i vattnet. Det visar mätningar som forskare från Göteborgs universitet gjort.

25 års forskning visar: Så kan vi återställa skadad regnskog

19 juni 2024

För första gången presenteras nu resultat efter 25 års arbete med att rehabilitera eldhärjad och intensivt avverkad regnskog. Studien fyller ett kunskapsglapp om långsiktiga effekter av restaurering och kan bli en viktig vägledning för fortsatt arbete med att återställa skadade ekosystem....

Effektivare cancerbehandling med jontronisk pump

19 juni 2024

När låga doser av cancerläkemedel kontinuerligt tillförs nära elakartade hjärntumörer med så kallad jontronik minskar cancercelltillväxten drastiskt. Det har forskare vid Linköpings universitet och det Medicinska universitetet i Graz visat i försök med fågelembryon. Resultaten är...

Den svenska skogen kan göra mycket större nytta för klimatet

18 juni 2024

Den svenska skogen kan spela en betydligt större roll för att nå klimatmålen. Det säger Markku Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet. Störst nytta för klimatet gör skogen om man förstärker den som kolsänka, och använder den träråvara som tas ut för andra...

Klipp i underlivet minskar risken för svår förlossningsskada

18 juni 2024

Hos förstföderskor kan ett snedklipp i slidöppningen vid förlossning med sugklocka mer än halvera risken för sfinkterskada, en allvarlig bristning mellan slidan och ändtarmsöppningen. Det visar en randomiserad klinisk studie ledd av forskare vid Karolinska Institutet och Danderyds sjukhus....

Unikt test − 5G-utrustad drönare fjärrstyr skogsmaskin

18 juni 2024

Med hjälp av en 5G-utrustad drönare, i praktiken en luftburen mobilmast, har en skogsmaskin för första gången kunnat fjärrstyras via 5G-teknologi i terräng med begränsad uppkoppling. 

Transpersoner har svårare att få en anställning

18 juni 2024

Transpersoner har lägre sysselsättning och ofta lägre arbetsinkomster än andra. Det visar en avhandling från Jönköping International Business School (JIBS) vid Jönköping University. Avhandlingen visar hur sexuell läggning och könsidentitet påverkar karriärer, företagsöverlevnad och...

AI: Svårt för myndigheter att använda på lagligt sätt

18 juni 2024

Artificiell intelligens (AI) har stor potential att effektivisera den offentliga sektorn, men med möjligheterna kommer också utmaningar. En ny studie från Högskolan i Skövde visar hur svenska myndigheter, genom att använda lösningar med AI-funktionalitet, riskerar att röja känsliga...

Canceröverlevare har ökad risk för sjukdomar livet ut

18 juni 2024

Svenska forskare har kartlagt alla personer under 25 års ålder som har haft cancer sedan 1958. Studien, som letts av forskare vid Linköpings universitet och Region Östergötland, visar att canceröverlevare har större risk för bland annat hjärt-kärlsjukdomar, nya cancerformer och andra...

Forskarnas genombrott öppnar för fler studier av proteinrörelser

18 juni 2024

Ett nytt sätt att studera proteiners rörelser har tagits fram av forskare vid Umeå universitet och MAX IV-laboratoriet i Lund. Metoden gör det möjligt att utföra betydligt fler experiment än tidigare och lära oss mer om livsviktiga processer i cellerna hos människor, djur och växter....

Äldsta havsreptilfossilen som hittats på Södra halvklotet

17 juni 2024

Ett internationellt forskarteam har identifierat det äldsta fossilet av en havsreptil på det södra halvklotet. Det är en ryggkota från en nothosaurie som eroderat från ett stenblock på Nya Zeelands sydö. För 250 miljoner år sedan, vid den tid som man tror fossilen kommer ifrån, låg Nya...

Förbränning av avloppsslam ökar möjligheten att återvinna fosfor

17 juni 2024

Idag används avloppsslam från reningsverk som gödningsmedel direkt på åkrar. Att förbränna slammet först är bättre för miljön – och ökar möjligheten att återvinna den värdefulla fosforn. Det visar Charlotte Nilsson i sin avhandling i kemi vid Örebro...

Sjöbergstiftelse-miljoner till prostatacancerprojekt

17 juni 2024

Ett projekt för effektivare behandling av aggressiv prostatacancer får 21 miljoner kronor av Sjöbergsstiftelsen. Projektet leds från Umeå universitet och Göteborgs universitet och har medverkan från flera lärosäten och universitetssjukhus i Sverige. Nästan hälften av alla män som...

Så ser vägen till ett förnybart och mer demokratiskt energisystem ut

17 juni 2024

EU kräver att medlemsländerna ska underlätta för lokal produktion av förnybar energi genom så kallade energigemenskaper. Men i Sverige är systemet uppbyggt så att det motarbetar sådana lösningar, konstaterar forskare från Linköpings universitet. I ett snart avslutat forskningsprojekt...