Pressmeddelanden om forskning

Här hittar du Sveriges största samling pressmeddelanden om forskning! De kommer från universitet, högskolor, forskningsfinansiärer, myndigheter och andra organisationer som arbetar med forskning.

Miljoner till forskning som ska hindra översvämningar

20 maj 2024

<p class="hiq-preamble"...

Medborgarrådet: Sverige behöver vara lika enade om klimatet som försvaret

20 maj 2024

Gör klimatet till ett skolämne, satsa på höghastighetståg och gör kollektivtrafiken mer pålitlig, jämlik och billigare. Det är 3 av 22 förslag från Sveriges första nationella medborgarråd om klimatet. ”Om vi kan enas, borde även våra folkvalda kunna göra det” skriver rådet i...

Hälften kommer inte i kontakt med flyktingar

20 maj 2024

Västeuropéer är mer positivt inställda till flyktingar från Ukraina än från länder utanför Europa. Det visar en forskningsstudie där 16 000 invånare i fyra länder fått svara på frågor kring integrationen av flyktingar. Resultatet visar också att ungefär hälften inte har någon...

Ny rapport visar: Arbetsgivaren missar kompetens hos var fjärde specialistsjuksköterska

20 maj 2024

En ny rapport visar på stora utmaningar inom kompetensutnyttjande av specialistsjuksköterskor inom vård av äldre. I studien som ligger till grund för rapporten uppger var fjärde person att arbetsgivare inte fullt ut tar tillvara på den specialistkompetens som de besitter. Studien som...

Framstående kock och innovativ digital samhällsforskare utses till hedersdoktorer

20 maj 2024

Den samhällsvetenskapliga fakulteten har den stora glädjen att meddela att Jessie Sommarström, en av Sveriges främsta kockar, och Helen Kennedy, ledande professor inom digital samhällsforskning har blivit utsedda till hedersdoktorer vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå...

Nya mekanismer bakom antibiotikaresistens

17 maj 2024

Två nya, hittills okända mekanismer i bakterier kan bidra till utvecklingen av antibiotikaresistens. Genom att förändra antalet kopior av resistensgener i bakterierna ökar resistensen och det kan ske mycket snabbt. Det finns en tredje redan känd liknande mekanism och enligt en ny studie från...

Framstående Harvardhistorikern och författaren Serhii Plokhii gästar Södertörns högskola

17 maj 2024

Han beskrivs som en av världens mest framstående historiker, inte minst inom ukrainsk och östeuropeisk historia. Med böcker som Det rysk-ukrainska kriget : historiens återkomst och The Gates of Europe i ryggen, gästar nu dem prisbelönta Harvardprofessorn och...

Stöttning genom hela utbildningsinsatsen viktigt för lärandet

17 maj 2024

För att lärande hos yrkesverksamma inom vård och omsorg ska få den effekt som den arbetsintegrerade utbildningsinsatsen syftar till, behöver flera saker samspela. Individens lärprocess, hur utbildningen är designad och vilken stöttning arbetsgivaren ger är alla viktiga hörnstenar för att...

Ökad polarisering kring public service påverkar inte användningen

17 maj 2024

Trots stora skillnader i förtroende tar personer till höger del av nyheter från SVT i lika hög utsträckning som personer till vänster. Allt färre vill smalna av public services utbud och det finns starkt stöd för att grundlagsskydda för att värna om oberoendet.

Vårdnadshavare har stor tilltro till förskolan

16 maj 2024

Vårdnadshavare vill gärna vara delaktiga i förskolan men helst inte vara med och fatta några beslut. Detta trots att det står i förskolans läroplan om undervisning och att vårdnadshavare ska vara delaktiga i förskolans utbildning på olika sätt. Det visar en studie från Högskolan för...

Nato­medlemskapet kan innebära delvis nya uppgifter för svenska mark­strids­krafter

16 maj 2024

Som Natomedlem kan svenska markstridskrafter behöva lösa delvis ändrade uppgifter i nya områden. Förbättrade möjligheter att skapa en lägesbild, men svårare att gömma sig. En teknikutveckling som gör det enklare att precisionsbekämpa med indirekt eld och obemannade flygsystem....

El till växande lastbilsflotta är ingen lösning – men det finns alternativ för hållbarhet visar studie

16 maj 2024

EU:s klimatpolitik innebär att el ska ersätta fossil diesel till lastbilar. Men dagens sätt att planera utifrån efterfrågan gör det omöjligt att minska utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken.

– Det finns en alternativ modell. Den innebär...

Nästa generations hållbara elektronik dopas med luft

16 maj 2024

Halvledare är grunden i all modern elektronik. Nu har forskare vid Linköpings universitet utvecklat en ny metod där organiska halvledare kan bli mer ledande med hjälp av luft som så kallat störämne. Studien, publicerad i Nature, är enligt forskarna ett stort steg mot framtidens billiga och...

De sämst ställda i Europa har fått det bättre

16 maj 2024

Ny forskning från Umeå universitet, publicerad i International Journal of Sociology, har studerat hur väl de sämst ställda i 33 europeiska länder har mått mellan 2002 och 2018. Studien, baserad på data från European Social Survey och som har intervjuat hundratusentals européer vartannat...

Gabriela Pichler utses till hedersdoktor

16 maj 2024

Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet har beslutat att utse filmskaparen Gabriela Pichler till Hedersdoktor 2024. Till hedersdoktor utses även Aina Barnevik vars ideella insatser för att dokumentera Bohusläns hällristningar har haft stor betydelse för bevarandet av ett omistligt...

Lägre risk för bröstcancer efter fetmakirurgi

16 maj 2024

Fetmakirurgi är förenat med minskad risk för bröstcancer hos kvinnor med fetma. Det visar en studie vid Göteborgs universitet. Riskminskningen är störst för dem med höga insulinnivåer i blodet vid tidpunkten för operation.