Pressmeddelanden om forskning

Här hittar du Sveriges största samling pressmeddelanden om forskning! De kommer från universitet, högskolor, forskningsfinansiärer, myndigheter och andra organisationer som arbetar med forskning.

Nyckelkompetenser för hållbarhetsledare i en komplex värld

28 maj 2024

I en tid av ökande klimatförändring och social instabilitet är behovet av hållbarhetsledare stort. En ny avhandling undersöker vilka kompetenser dessa ledare behöver och hur lärosäten kan stödja deras utveckling.

Så bra går det för svenska utlands­veteraner när de kommit hem

28 maj 2024

Närmare 70 000 svenskar har gjort militär utlandstjänstgöring i olika konflikthärdar, ibland under påfrestande förhållanden. Men de klarar sig bra efter hemkomst, både när det gäller jobb och inkomst. Det visar en avhandling av forskaren Peter Bäckström. Det har länge saknats...

Sverige och Umeå blir nytt nav för europeisk polarforskning

28 maj 2024

European Polar Board (EPB) och det framtida European Polar Coordination Office (EPCO) kommer att vara belägna i Umeå, Sverige, från 2025 till 2029. Flytten från Nederländerna till Arktis stärker grunden för Sveriges arktiska forskningskoordination och regionala policyutveckling. Den nya...

Ökad risk för självmord och brottslighet efter tvångsplacering

28 maj 2024

Barn och ungdomar som tvångsplaceras i familje-, HVB- eller SiS-hem löper ökad risk för självmord, psykisk ohälsa och kriminalitet. Det visar en avhandling av Ronja Helénsdotter på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, som studerat effekterna av socialtjänstens ingripande.

Många av världens utterarter lever under hot

28 maj 2024

Den 29 maj är det världsutterns dag. Den instiftades för att lyfta att många av världens utterarter lever under hot. Av världens 13 utterarter lever bara en art i Europa. Den drabbades hårt av miljögifter på 1960-1990-talen och försvann från merparten av Sverige och Europa. Men efter...

Nytt AI-system gör maskiner mer effektiva

27 maj 2024

Forskare på Högskolan i Gävle har tagit fram ett AI-system som kan förutse och planera underhåll av maskiner inom industrin.

Systemet gör att produktionen inte behöver stoppas i onödan, att reservdelar byts i tid, och att maskinerna håller...

EU-valet: experter vid Stockholms universitet

27 maj 2024

Är du journalist och behöver hitta en expert inför valet till Europaparlamentet? Stockholms universitet har sammanställt en lista på forskare som kan svara på frågor om bland annat EU:s institutioner, svenskt och europeiskt valdeltagande, populistpartier och högerextrema partier, nationell...

Vilka platser undviker äldre vid värmeböljor?

27 maj 2024

Under våren har ett tiotal personer som är 65 år eller äldre deltagit i en studiecirkel vid Senioruniversitetet i Jönköping. Syftet är att bidra till forskningsprojektet HEAT med äldre personers uppfattningar om platser som de söker sig till respektive undviker vid varmare klimat....

Akademisk högtid med rymdfärd och Harry Potter

27 maj 2024

Årets akademiska högtid vid Linköpings universitet äger rum den 31 maj-1 juni. Den bjuder på hedersdoktorsföreläsningar med bland andra astronauten Marcus Wandt, en festkonsert med barnens värld som tema och en högtidlig ceremoni där ovanligt många nya doktorer promoveras....

Ny rapport: så hållbar är svenskarnas kost

27 maj 2024

I en ny rapport skriven av forskare från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Svenska miljöinstitutet (IVL) sammanfattas kunskapsläget för en hållbar kost och hållbar matkonsumtion. Rapporten fokuserar på miljöeffekter kopplade till den svenska matkonsumtionen och konstaterar bland annat...

Därför riskerar din bil att bli hackad – stora brister i cybersäkerhet bland bilverkstäder

27 maj 2024

Många bilverkstäder vet inte tillräckligt mycket om hur våra bilar ska hållas säkra från cyberattacker. Det visar en ny studie från Högskolan i Skövde. – En mycket stor del av fordonsparken kan i praktiken vara helt vidöppen för angrepp, eller redan vara hackad, säger Marcus...

Tyngdtäcken hjälper sömnlösa äldre

24 maj 2024

Kan tyngdtäcken hjälpa äldre personer med sömnproblem att sova bättre? Ja, enligt en ny avhandling från Högskolan i Halmstad kan tyngdtäcken inte bara ha positiva effekter på sömnen hos sköra äldre på särskilda boenden, utan också bidra till ökat välbefinnande.

Högskolan Väst startar ny företagsforskarskola inom elektroteknik

24 maj 2024

För att klara elektrifieringen av samhället krävs ny forskning och kompetens inom elektroteknik. Högskolan Väst möter behovet genom att starta en ny företagsforskarskola i höst. Det sker i nära samverkan med Uppsala universitet och flera stora aktörer inom svensk energisektor och...

Den brittiska drömmen om världsherravälde

24 maj 2024

Det brittiska imperiet skulle omformas till ett förbund av fria stater – som ett riktigt starkt FN som skulle samarbeta för fred och utveckling. Så såg de brittiska federalisternas framtidstankar ut. I en ny avhandling i idéhistoria vid Göteborgs universitet studeras federalisternas...

2023 – Ett knapert år för Sveriges konsumenter

23 maj 2024

2023 köpte svenska hushåll färre varor och tjänster än 2022, men fick betala mer för sina inköp.  I fasta priser minskade konsumtionen med 2,6 procent jämfört med året innan, men i löpande priser, där inflationen är medräknad, ökade hushållens konsumtion med 3,5 procent....

Forskningen ett steg närmare minskade koldioxidutsläpp vid tillverkning av cement och bränd kalk

23 maj 2024

Tillverkning av cement och bränd kalk kräver mycket energi och orsakar höga koldioxidutsläpp. Det beror på att både uppvärmningsbränslet och kalkstenen, som omvandlas till bränd kalk vid hög temperatur, avger koldioxid. Genom att byta ut fossila bränslen till förnyelsebara kan...