Pressmeddelanden om forskning

Här hittar du Sveriges största samling pressmeddelanden om forskning! De kommer från universitet, högskolor, forskningsfinansiärer, myndigheter och andra organisationer som arbetar med forskning.

Nationellt utdött bi återfunnet i Blekinge

12 juli 2024

En art som förklarats nationellt utdöd, kölblodbi, har hittats vid Kallinge. Ett annat oväntat fynd är slåttergökbiet, som inte observerats utanför Skåne sedan 1936 och aldrig i Blekinge.

Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer

11 juli 2024

Upp till hälften av alla patienter som är inlagda på sjukhus och andra vårdinrättningar är undernärda. Det får allvarliga konsekvenser för individen och skapar onödigt lidande, sämre livskvalitet och dödsfall. Med hjälp av näringstillförsel kan de här problemen lindras, men den...

Framstegen som ger vätgasflyget medvind

11 juli 2024

Flyg som drivs med vätgas öppnar möjligheter för fossilfritt resande och teknikutvecklingen går snabbt. Nya studier från Chalmers visar att nästan alla flygresor inom 1200 kilometers radie kan göras med vätgasdrivet flyg år 2045 – och med hjälp av en helt ny typ av värmeväxlare ökar...

Stenålderssläkt på Falbygden drabbades hårt av pesten under flera generationer

11 juli 2024

Genom att kartlägga DNA från människor som begravts i megalitgravarna på Falbygden har arkeologer från Göteborgs universitet i samarbete med genetiker från Köpenhamns universitet kunnat lägga ett pussel – både om hur pesten spred sig på Falbygden och hur individerna i gravarna är...

Skydda idrottare mot utbrändhet

9 juli 2024

Under kommande olympiska spelen samlas idrottare från hela världen efter år av förberedelser för att prestera sina livs resultat. Dock är utmattning och utbrändhet bland idrottare ett växande problem, inte minst på elitnivå. I en ny vetenskaplig artikel reder tre forskare ut orsakerna,...

Möjligt att förutse nervskador av cancerbehandling

9 juli 2024

Många kvinnor som behandlats för bröstcancer med en typ av cytostatika, taxaner, får ofta biverkningar på nervsystemet. Nu har forskare vid Linköpings universitet utvecklat ett verktyg som kan förutsäga hur stor risken är för den enskilda individen. Verktyget skulle kunna hjälpa läkare...

Svensk forskning kan förbättra arbetsmiljön i världens textilfabriker

8 juli 2024

Forskare på Mälardalens universitet (MDU) har utvecklat ett AI-styrt sensorsystem som mäter textilarbetares stress och hälsa. Systemet har utvecklats i samarbete med ett universitet i Bangladesh för att kunna användas inom textil- och klädindustrin i Asien, där svenska företag som till...

Samförståndsandan var inte allt

8 juli 2024

Den svenska arbetsmarknadspolitiken under 1900-talet formades inte enbart av klassamarbete, utan också av hårda konflikter mellan arbetare och arbetsgivare. Industriernas satsning på ny teknik och rationaliseringar möttes av protester från arbetarna. En ny avhandling i ekonomisk historia visar...

Lymfompatienter löper hög risk för infektioner efter diagnos

8 juli 2024

Varje år drabbas omkring hundra personer av cancerformen mantelcellslymfon. En studie vid Uppsala universitet visar att dessa patienter är mer sårbara för andra sjukdomar och att infektionsrisken för den här typen av patienter därför noggrant bör utvärderas. Studien har publicerats i...

”Skräp-DNA” visade sig hjälpa växten att klara köldstress

8 juli 2024

En stor del av det DNA som finns i organismer innehåller ingen genetisk information, och man trodde länge att det var skräp. Ny forskning har visat att mycket av detta “skräp-DNA” faktiskt är aktiverat, men det har varit oklart varför. Nu har forskare från Umeå Plant Science Centre...

Stereotyper försvårar stödet till utsatta för hedersrelaterat våld

8 juli 2024

Stereotypa bilder av människor som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck kan hindra socialarbetare från att ge rätt stöd till utsatta individer.– Dessa föreställningar minskar också de utsattas förtroende för samhället och dess institutioner, säger Rúna...

Bidra till forskning med foton på unga vilda djur

5 juli 2024

I sommar kan människor delta i ett medborgarforskningsprojekt om vilda djurs reproduktion. SLU efterlyser bilder på familjegrupper eller unga individer av till exempel rödräv, grävling och bäver. Det är ett sätt att bidra till forskning om hur tiden när djuren får sina ungar påverkas av...

Ekologiskt odlade fält fick fördubblad växtartrikedom – men först efter lång tid

4 juli 2024

Det tar lång tid, upp till flera decennier, innan fördelarna med ekologisk odling slår igenom fullt ut på mark som tidigare brukats konventionellt, visar en ny studie från Lunds universitet. Efter trettio år hade växtarterna runtomkring den odlade grödan fördubblats på gårdar med...

Söta bidrag från allmänheten kan ge viktiga svar om bin

4 juli 2024

När Chalmersforskare bad om hjälp svarade svenska biodlare. Över hundra biodlare har nu bidragit till en världsunik kollektion av jäststammar från honung, som kan ge ökad förståelse för våra hotade pollinatörer och de mikroorganismer som påverkar dem – och kanske även oss...

Expertlista: OS i Paris 2024

4 juli 2024

Sommaren 2024 äger Olympiska spelen rum i Paris, som även är värd för de paralympiska spelen. Vid Umeå universitet finns bred forskning inom idrott, se lista med ett urval av experterna. Skador, idrottsjuridik, doping, näring, mental hälsa, talangutveckling etcetera. Kunskapen kring idrott...

Äckelkänslighet motverkar miljövänliga tvättvanor

4 juli 2024

Gärna miljövän – men inte lortgris. När det gäller våra tvättvanor vinner ofta rädslan för att uppfattas som snuskig över viljan att agera miljövänligt. Och ju lättare vi har för att känna äckel, desto mer tvättar vi våra kläder. Det visar en unik studie från Chalmers som...