Pressmeddelanden om forskning

Här hittar du Sveriges största samling pressmeddelanden om forskning! De kommer från universitet, högskolor, forskningsfinansiärer, myndigheter och andra organisationer som arbetar med forskning.

Nytt AI-system gör maskiner mer effektiva

27 maj 2024

Forskare på Högskolan i Gävle har tagit fram ett AI-system som kan förutse och planera underhåll av maskiner inom industrin.

Systemet gör att produktionen inte behöver stoppas i onödan, att reservdelar byts i tid, och att maskinerna håller...

Akademisk högtid med rymdfärd och Harry Potter

27 maj 2024

Årets akademiska högtid vid Linköpings universitet äger rum den 31 maj-1 juni. Den bjuder på hedersdoktorsföreläsningar med bland andra astronauten Marcus Wandt, en festkonsert med barnens värld som tema och en högtidlig ceremoni där ovanligt många nya doktorer promoveras....

Ny rapport: så hållbar är svenskarnas kost

27 maj 2024

I en ny rapport skriven av forskare från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Svenska miljöinstitutet (IVL) sammanfattas kunskapsläget för en hållbar kost och hållbar matkonsumtion. Rapporten fokuserar på miljöeffekter kopplade till den svenska matkonsumtionen och konstaterar bland annat...

Därför riskerar din bil att bli hackad – stora brister i cybersäkerhet bland bilverkstäder

27 maj 2024

Många bilverkstäder vet inte tillräckligt mycket om hur våra bilar ska hållas säkra från cyberattacker. Det visar en ny studie från Högskolan i Skövde. – En mycket stor del av fordonsparken kan i praktiken vara helt vidöppen för angrepp, eller redan vara hackad, säger Marcus...

Tyngdtäcken hjälper sömnlösa äldre

24 maj 2024

Kan tyngdtäcken hjälpa äldre personer med sömnproblem att sova bättre? Ja, enligt en ny avhandling från Högskolan i Halmstad kan tyngdtäcken inte bara ha positiva effekter på sömnen hos sköra äldre på särskilda boenden, utan också bidra till ökat välbefinnande.

Högskolan Väst startar ny företagsforskarskola inom elektroteknik

24 maj 2024

För att klara elektrifieringen av samhället krävs ny forskning och kompetens inom elektroteknik. Högskolan Väst möter behovet genom att starta en ny företagsforskarskola i höst. Det sker i nära samverkan med Uppsala universitet och flera stora aktörer inom svensk energisektor och...

Den brittiska drömmen om världsherravälde

24 maj 2024

Det brittiska imperiet skulle omformas till ett förbund av fria stater – som ett riktigt starkt FN som skulle samarbeta för fred och utveckling. Så såg de brittiska federalisternas framtidstankar ut. I en ny avhandling i idéhistoria vid Göteborgs universitet studeras federalisternas...

2023 – Ett knapert år för Sveriges konsumenter

23 maj 2024

2023 köpte svenska hushåll färre varor och tjänster än 2022, men fick betala mer för sina inköp.  I fasta priser minskade konsumtionen med 2,6 procent jämfört med året innan, men i löpande priser, där inflationen är medräknad, ökade hushållens konsumtion med 3,5 procent....

Forskningen ett steg närmare minskade koldioxidutsläpp vid tillverkning av cement och bränd kalk

23 maj 2024

Tillverkning av cement och bränd kalk kräver mycket energi och orsakar höga koldioxidutsläpp. Det beror på att både uppvärmningsbränslet och kalkstenen, som omvandlas till bränd kalk vid hög temperatur, avger koldioxid. Genom att byta ut fossila bränslen till förnyelsebara kan...

President eller parlament – tidigare öststaters vägval påverkar den demokratiska resan

23 maj 2024

Länder som Armenien, Georgien och Ukraina har under de senaste åren succesivt försvagat presidentens makt för att i stället lägga mer makt hos regering och parlament. Förväntan utifrån tidigare forskning är då att partierna och parlamentet blir både starkare och viktigare. Men...

Årets trender i den svenska skogen enligt SLU Riksskogstaxeringen

23 maj 2024

Ökningen av virkesförrådet har avtagit, renlaven minskar men blåbärsrisets utbredning fortsätter att vara stabilt. Dessa trender framgår i den årliga officiella statistiken som Riksskogstaxeringen presenterar idag. Årets temaavsnitt handlar om Riksskogstaxeringens inventering av arter som...

Skolgården kan förstärka barns hierarkier

23 maj 2024

Skolgårdars utformning kan förstärka elevers utanförskap och orättvisor. Lek som ses som ”normal” och associeras med att vara populär ges i dagsläget bäst förutsättningar. Ny forskning i arbetsterapi vid Luleå tekniska universitet har tittat närmre på vad som händer på...

Avancerade AI-lösningar ska hindra angripare att komma åt och läcka dina data

22 maj 2024

Privat och offentlig sektor använder och delar data. Men vad händer om systemen hackas och personliga uppgifter eller känslig information läcker ut? Vid Umeå universitet utvecklas nu ett helt nytt säkerhetstänk inom datadrivet beslutsfattande. – Vi kommer att göra det riktigt svårt för...

Forskningsteam testar nytt cirkulärt skogsgödsel i Värmland

22 maj 2024

Forskningen handlar om att testa en ny typ av skogsgödsel, baserad på näringsrika restflöden från massa- och pappersbruk. Kretsloppet sluts därmed genom att man tar vara på restprodukter och återför näringsämnen till den växande skogen.

Fler grödor i växtföljden kan ge större spannmålsskördar i ett förändrat klimat

22 maj 2024

Värdet av varierade växtföljder har varit känt länge, men analyser av 32 långliggande växtföljdsförsök i Europa och Nordamerika fördjupar bilden. Slutsatsen är att ett ökat antal grödor i växtföljden kan göra jordbruket mer hållbart, genom högre avkastning, mindre gödslingsbehov...

111 miljoner till utveckling av avancerad automatisering och robotteknik

22 maj 2024

För att stärka Sveriges ledande ställning inom smart industri och hållbar produktion, har KK-stiftelsen beviljat 48 miljoner kronor till Mälardalens universitet (MDU) för forskning inom avancerad automatisering och robotteknik. Med ytterligare medel från industriella partners och...