Pressmeddelanden om forskning

Här hittar du Sveriges största samling pressmeddelanden om forskning! De kommer från universitet, högskolor, forskningsfinansiärer, myndigheter och andra organisationer som arbetar med forskning.

Tyngdtäcken hjälper sömnlösa äldre

24 maj 2024

Kan tyngdtäcken hjälpa äldre personer med sömnproblem att sova bättre? Ja, enligt en ny avhandling från Högskolan i Halmstad kan tyngdtäcken inte bara ha positiva effekter på sömnen hos sköra äldre på särskilda boenden, utan också bidra till ökat välbefinnande.

Högskolan Väst startar ny företagsforskarskola inom elektroteknik

24 maj 2024

För att klara elektrifieringen av samhället krävs ny forskning och kompetens inom elektroteknik. Högskolan Väst möter behovet genom att starta en ny företagsforskarskola i höst. Det sker i nära samverkan med Uppsala universitet och flera stora aktörer inom svensk energisektor och...

Den brittiska drömmen om världsherravälde

24 maj 2024

Det brittiska imperiet skulle omformas till ett förbund av fria stater – som ett riktigt starkt FN som skulle samarbeta för fred och utveckling. Så såg de brittiska federalisternas framtidstankar ut. I en ny avhandling i idéhistoria vid Göteborgs universitet studeras federalisternas...

2023 – Ett knapert år för Sveriges konsumenter

23 maj 2024

2023 köpte svenska hushåll färre varor och tjänster än 2022, men fick betala mer för sina inköp.  I fasta priser minskade konsumtionen med 2,6 procent jämfört med året innan, men i löpande priser, där inflationen är medräknad, ökade hushållens konsumtion med 3,5 procent....

Forskningen ett steg närmare minskade koldioxidutsläpp vid tillverkning av cement och bränd kalk

23 maj 2024

Tillverkning av cement och bränd kalk kräver mycket energi och orsakar höga koldioxidutsläpp. Det beror på att både uppvärmningsbränslet och kalkstenen, som omvandlas till bränd kalk vid hög temperatur, avger koldioxid. Genom att byta ut fossila bränslen till förnyelsebara kan...

President eller parlament – tidigare öststaters vägval påverkar den demokratiska resan

23 maj 2024

Länder som Armenien, Georgien och Ukraina har under de senaste åren succesivt försvagat presidentens makt för att i stället lägga mer makt hos regering och parlament. Förväntan utifrån tidigare forskning är då att partierna och parlamentet blir både starkare och viktigare. Men...

Årets trender i den svenska skogen enligt SLU Riksskogstaxeringen

23 maj 2024

Ökningen av virkesförrådet har avtagit, renlaven minskar men blåbärsrisets utbredning fortsätter att vara stabilt. Dessa trender framgår i den årliga officiella statistiken som Riksskogstaxeringen presenterar idag. Årets temaavsnitt handlar om Riksskogstaxeringens inventering av arter som...

Skolgården kan förstärka barns hierarkier

23 maj 2024

Skolgårdars utformning kan förstärka elevers utanförskap och orättvisor. Lek som ses som ”normal” och associeras med att vara populär ges i dagsläget bäst förutsättningar. Ny forskning i arbetsterapi vid Luleå tekniska universitet har tittat närmre på vad som händer på...

Avancerade AI-lösningar ska hindra angripare att komma åt och läcka dina data

22 maj 2024

Privat och offentlig sektor använder och delar data. Men vad händer om systemen hackas och personliga uppgifter eller känslig information läcker ut? Vid Umeå universitet utvecklas nu ett helt nytt säkerhetstänk inom datadrivet beslutsfattande. – Vi kommer att göra det riktigt svårt för...

Forskningsteam testar nytt cirkulärt skogsgödsel i Värmland

22 maj 2024

Forskningen handlar om att testa en ny typ av skogsgödsel, baserad på näringsrika restflöden från massa- och pappersbruk. Kretsloppet sluts därmed genom att man tar vara på restprodukter och återför näringsämnen till den växande skogen.

Fler grödor i växtföljden kan ge större spannmålsskördar i ett förändrat klimat

22 maj 2024

Värdet av varierade växtföljder har varit känt länge, men analyser av 32 långliggande växtföljdsförsök i Europa och Nordamerika fördjupar bilden. Slutsatsen är att ett ökat antal grödor i växtföljden kan göra jordbruket mer hållbart, genom högre avkastning, mindre gödslingsbehov...

111 miljoner till utveckling av avancerad automatisering och robotteknik

22 maj 2024

För att stärka Sveriges ledande ställning inom smart industri och hållbar produktion, har KK-stiftelsen beviljat 48 miljoner kronor till Mälardalens universitet (MDU) för forskning inom avancerad automatisering och robotteknik. Med ytterligare medel från industriella partners och...

Myndigheter behöver hantera vargrädsla annorlunda

22 maj 2024

Naturen är en viktig plats för välbefinnande och återhämtning. Men fler vargar ökar många människors oro för att vistas i skog och mark med risk för att den återhämtande effekten uteblir, visar ny forskning. Rekommendationen från forskarna är att viltvårdande myndigheter ges...

Därför är det svårt att spå väder

22 maj 2024

Ska det regna eller blir det sol? Bättre data och mer datorkraft har gjort väderprognoserna mer pricksäkra. Men visst känns det som att vi trots löften om sol kommer behöva bära in bordet på midsommarafton? Varför är det så svårt att spå väder? Vi har frågat Högskolan i Skövdes...

Ny geometallurgisk modell ger effektivare gruvor

22 maj 2024

En träffsäker modell som kan användas för att planera hur man bäst bryter och anrikar en malmkropp är enligt gruvbranschen ett måste för effektiv och hållbar gruvdrift. Forskare vid Luleå tekniska universitet har nu utvecklat en geometallurgisk modell för Garpenbergsgruvan som kan...

Ekonomiska sår­barheter mot Kina kartlagda

21 maj 2024

Forskare på FOI har studerat kinesiska direktinvesteringar i EU inom halvledarindustrin, elbilsindustrin och energisektorn. Även Kinas roll som importkälla för EU för kritiska råvaror och insatsvaror ingår i studien. Bismuth, gallium, germanium, magnesium, grafit, volfram och sällsynta...