Pressmeddelanden om forskning

Här hittar du Sveriges största samling pressmeddelanden om forskning! De kommer från universitet, högskolor, forskningsfinansiärer, myndigheter och andra organisationer som arbetar med forskning.

Permafrostområden skiftar från kolsänka till kolkälla när klimatet förändras

23 april 2024

En omfattande studie om kolbalansen i det nordliga permafrostområdet har avslöjat betydande förändringar under påverkan av klimatförändringar. Studien visar att områden som tidigare varit en nettosänka nu är en nettokälla av kol. Tillsammans med forskarkollegor beskriver Justine Ramage...

Vill revolutionera videoanalys i realtid

23 april 2024

I dag används många appar och system för att titta på och analysera videor, till exempel när det gäller trafikkontroll och övervakningssystem. Dessa appar behöver snabbt fatta beslut baserat på vad de ser i videorna. Ali Rahmanian, doktorand vid Institutionen för datavetenskap och...

Tydligt behov av digital prov­miljö för gemensamma operationer

23 april 2024

Det var ett samstämt ja när nyckelpersoner inom Försvarsmakten och FMV i en intervjustudie från FOI fick svara på frågan om det fanns ett behov av en digital provplats för att testa system för gemensamma operationer. Ett av Försvarsmaktens stora förmågeutvecklingsområden är...

Miljontals ton kasserad svampkompost kan användas till hållbar odling

23 april 2024

Förbrukat odlingssubstrat från kommersiell svampproduktion kan bli en kraftfull resurs inom trädgårdsodling. Detta är nämligen en väldigt näringsrik biprodukt som kan minska behovet av både konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Det visar forskare från SLU i en nyligen publicerad...

Stora mängder mikroplaster från vägmarkeringar

23 april 2024

Slitage av vägmarkeringar är en viktig källa till utsläpp av mikroplaster. Mängderna är svåra att beräkna men ligger uppskattningsvis på samma nivå som utsläppen från andra betydande och redan kända källor. Det visar en ny studie från VTI. Mikroplaster är en samlande beteckning för...

Så optimeras svetsning och additiv tillverkning med duplexa rostfria stål

23 april 2024

Färsk forskning från Högskolan Väst visar hur det populära materialet, duplext rostfritt stål, kan användas framgångsrikt vid lasersvetsning och additiv tillverkning. Amir Baghdadchis doktorsavhandling öppnar vägar för fler branscher att skifta från konventionella produktionsmetoder...

Vad ger mest cybersäkerhet för pengarna?

23 april 2024

I ett nytt forskningsprojekt ska forskare från Högskolan i Skövde utveckla verktyg som hjälper organisationer att göra kloka prioriteringar och välja de investeringar som leder till mesta möjliga cybersäkerhet. Projektet finansieras med 10 miljoner kronor från Myndigheten för...

Bland speldosor och positiv – en oskriven norsk historia

23 april 2024

Historien om tidiga mekaniska musikinstrument som speldosor, vevpositiv och spelur är väldokumenterad ur ett teknologiskt perspektiv, när det kommer till innovatörer, patent och modellnamn. Men hur såg framväxten och spridningsvägarna ut? Hur användes instrumenten och vad betydde de för...

Ny kunskapsöversikt om äldre och läkemedel

22 april 2024

Läkemedel är viktiga för många äldre. Men behandlingen behöver anpassas utifrån varje individ för att vara effektiv och undvika farliga biverkningar. En viktig del är bättre kontinuitet i vårdkontakter och att olika yrkesgrupper har samma information om äldre patienter och deras...

UR tar hjälp av JU-forskare

22 april 2024

Sveriges Television sänder just nu den fjärde säsongen av det populära TV-programmet ”Seniorsurfarna”. Då programmet är en produktion av UR (Utbildningsradion) finns det ett utbildningsmaterial bundet till programmet och detta material är framtaget av Ulli Samuelsson, utbildningschef på...

Att vara partner till en livskamrat med demenssjukdom – utmaningar och behov

22 april 2024

Hur mår personer som lever med och vårdar en partner med demenssjukdom i hemmet? Det har Marcus Falk Johansson fokuserat på i sin avhandling. Genom att förstå anhörigas upplevelser och erfarenheter av att vårda en partner kan stödet för dem förbättras. – Om vi som samhälle ska kunna...

Ny metod hjälper barn i missbruksfamiljer

22 april 2024

”Jag och min familj” har betydande positiva effekter för familjer som har ett skadligt bruk eller beroende av alkohol och droger, visar två studier. Barnen upplever mindre kaos och de vuxna konsumerar mindre alkohol och droger – eller slutar helt. Bakom metoden står Ann Lyrberg, forskare...

Så kan vården förbättra äldres munhälsa

22 april 2024

Munhälsa är en viktig del för äldres välbefinnande och allmänhälsa, men vården brister ofta. Maria Snögren har forskat om äldres och vårdpersonals upplevelser av munvård. Resultaten kan hjälpa vårdorganisationer att ge bättre munvård, som i sin tur ökar äldres allmänhälsa. Maria...

Tidig alzheimerdiagnos – nu testas förutsättningarna

22 april 2024

Digitala minnestester och blodprover – med den kombinationen ska förutsättningarna för tidigare diagnoser vid Alzheimers sjukdom prövas. Över hundra vårdcentraler ingår i en studie som nu öppnar för anmälan. Minst 3 000 deltagare behövs.

Ny forskning: Traumaanpassad yoga inom rättspsykiatrisk vård är genomförbar och ger positiva effekter

19 april 2024

Tidigare studier inom kriminalvården har visat positiva effekter av yoga på de intagna. De får en ökad impulskontroll och förbättrad mental hälsa. Är det samma positiva resultat på frihetsberövade personer med allvarliga psykiatriska störningar? Nu presenteras det första resultatet...

LiU och Saab firar 20 år av samverkan

19 april 2024

Linköpings universitet och Saab firar 20 år av strategisk samverkan. Det kommer att uppmärksammas med två dagar av många olika aktiviteter – inklusive en studentföreläsning av astronauten Marcus Wandt. Media är varmt välkomna till evenemangen. – Linköpings Universitet och Saab hör...