Pressmeddelanden om forskning

Här hittar du Sveriges största samling pressmeddelanden om forskning! De kommer från universitet, högskolor, forskningsfinansiärer, myndigheter och andra organisationer som arbetar med forskning.

Med rätt läxa blir skolarbetet mer rättvist

11 januari 2023

För att en läxa ska vara effektiv behöver läraren ha planerat stegen före, under och efter läxan. Alla elever har inte vårdnadshavare som är lämpade som hemmalärare.

Myndigheter tappar kontroll över känslig data

11 januari 2023

I en ny studie från Högskolan i Skövde har forskare gjort en fallstudie på hur en stor, svensk myndighet gjort när den tagit den globala molnlösningen Microsoft 365 i bruk. Resultaten visar stora brister i efterlevnad av gällande rätt. En av slutsatserna är att stora mängder känslig data...

Begravning i våtmark pågick under årtusenden

10 januari 2023

Att lämna människor i myrar och våtmark är en tradition som pågått i årtusenden i hela Europa – och många har mött en våldsam död. I en ny arkeologisk studie av kvarlevor ingår över 40 individer från Sverige, där Bockstensmannen och Hallonflickan är mest kända. Runt om i Europa...

Flera likheter i nordisk kriskommunikation under pandemin

9 januari 2023

Den höga tilliten till medier och myndigheter var en viktig förutsättning för en kriskommunikation som betonade det egna ansvaret. Det visar en ny forskningsantologi publicerad av Nordicom vid Göteborgs universitet som jämför de nordiska ländernas kriskommunikation under pandemin. I...

DNA från arkeologiska lämningar visar stor invandring till Skandinavien under vikingatiden

5 januari 2023

Genom att analysera gener från 297 individer funna i arkeologiska lämningar i Skandinavien tillsammans med data om gener från 16 638 i dag levande skandinaver har forskare lyckats påvisa intressanta samband mellan geografi, härkomst och genetiskt utbyte i Skandinavien från romartiden och...

Metanutsläpp motverkar koldioxidupptag i Östersjöns blåstångskogar

4 januari 2023

Blåstångskogarna i Östersjön avger betydande mängder metan, vilket till viss del kan motverka algernas upptag av koldioxid från atmosfären. Detta framgår av en ny studie från Askölaboratoriet, där forskarna mätt flödet av växthusgaser mellan ytvatten och atmosfären under lång tid.

Ny cellkomponent med betydelse för luktsinnet upptäckt

4 januari 2023

Forskare vid Umeå universitet har upptäckt en tidigare okänd cellkomponent, en organell, inne i nervceller som vi uppfattar lukt med. Upptäckten kan få betydelse för den fortsatta forskningen om nedsatt luktsinne, vilket är ett vanligt symtom vid covid-19.

Uthålliga bakterier försvårar antibakteriell behandling

4 januari 2023

Bakteriell uthållighet är ett nytt fenomen som kan förklara hur bakterier anpassar sig för att överleva antibiotikabehandlingar. En grupp forskare vid Uppsala universitet har studerat hur enskilda bakterier reagerar när de utsätts för olika antibakteriella preparat. Resultatet understryker...

Generös föräldraledighet ger skydd mot mental ohälsa

4 januari 2023

Att vara föräldraledig tiden efter barnets födelse skyddar mot försämrad mental hälsa. Hos mammor sitter effekten i även längre fram i livet, medan den positiva effekten hos pappor är mer kortvarig. Det konstaterar forskare i en systematisk översiktsartikel som publiceras i The Lancet...

Allt mer regleringar och ökad kontroll från EU-kommissionen

3 januari 2023

EU-kommissionen har ändrat strategier för att se till så att medlemsländerna följer den EU-lagstiftning som beslutas: från samarbeten och dialog till mer regleringar och ökad kontroll. Det framgår av en ny studie av Brigitte Pircher, docent i statsvetenskap, som sträcker sig över 30 år....