Tema

Ensembleundervisning i klassrummet granskad

Hur gör musiklärare för att ge varje elev det stöd som krävs för att spela i ensemble i klassrummet? Detta är en stor utmaning med tanke på att eleverna har mycket olika förkunskaper och ofta undervisas i stora grupper. Vi behöver bli bättre på att beskriva lärarstrategier som fungerar bra för att kunna ta vara på dem pedagogiskt.

Samhälle & kultur