Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 juli 2013

Ny metod förutser livshotande tillstånd

Forskare vid Universitetssjukhuset i Örebro har undersökt en metod för att kunna förutse allvarliga komplikationer efter stora operationer. Metoden beskrivs i Tal Hörers doktorsavhandling vid Örebro universitet och kan bidra till tidig upptäckt av komplikationer som gör det möjligt att förebygga problem.

Vid stora kirurgiska ingrepp finns det alltid risk för komplikationer i form av infektioner, inflammationer eller syrebrist i viktiga vävnader och organ. De här komplikationerna märks ofta inte innan de fått fäste och kan då vara livshotande. Ibland har patienterna hunnit lämna sjukhuset, till synes på väg att tillfriskna.

– Genom att analysera bukvätskan med hjälp av en mikrodialyskateter kan vi få fram en markör som säger att det finns risk för stora komplikationer och då kan man sätta in motåtgärder i tid. Att vara proaktiv idag kan undvika stora problem i morgon.

Blod och vätska
I forskningen har man mätt olika nivåer av glukos, laktat, pyruvat och glycerol i bukvätskan under och efter operationerna och även då det uppstått komplikationer.

– Vi har fått en bild av cellernas ämnesomsättning under de här processerna och vi har kunnat se att vissa nivåer förändras tidigt i ett förlopp, tidigare än när man kan se reaktioner hos patienterna.

Forskningen har även undersökt värden hos diabetiker och överviktiga personer eftersom det är grupper som blir fler och som oftare drabbas av komplikationer i samband med operationer.
En typ av operationer, där komplikationer inte är ovanliga, är ingrepp vid rupturerad bukaortaneurysm, alltså där kroppspulsådern har brustit. Det som ibland orsakar problem efter dessa stora ingrepp är att patienterna drabbas av högt tryck i buken. Detta drabbar organen i buken exempelvis njurarna och kan leda till att de slutar fungera.

Det här är operationer, som Universitetssjukhuset i Örebro har specialiserat sig på och där det finns stora vinster att göra om man kan i tid upptäcka eller förebygga problem.

– Tidiga tecken på livshotande tillstånd ger möjligheter till ingrepp som minskar sjuklighet och död, säger Tal Hörer, som ser sin avhandling som början på ett fortsatt arbete.

– Den grundläggande forskningen i samband med det här arbetet har gett många idéer att gå vidare med. Jag har fått kunskaper och verktyg för att gå vidare och det är alla dessa små steg, som sammantagna leder till större framsteg.

Han vill fortsätta arbetet med att utveckla den mikrodialys av bukvätskan, som ledde till observationen av tidiga problemmarkörer, till en metod som är enkel att använda i kliniska sammanhang.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera