Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 april 2013

Vårdandets symfoni

Vårdande är inte enkelt. Det kräver kunskap, kraft och vilja. En god vård kräver också att samtliga inblandade drar åt samma håll och skapar en slags vårdandets symfoni. Detta visar Judy Chow i sin avhandling Vårdandets symfoni – fenomenet vårdrelation i skenet av två världsbilder.

– Vad jag ville säga med titeln är att en harmonisk vårdrelation, i samklang och samarbete, med förståelse och respekt, kan generera kraft mot ett gemensamt mål, förklarar Judy Chow.

Med metaforen symfoni vill Judy Chow illustrera vårdrelationen som en konst i vårdandets utförande. Det som vårdare gör är viktigt och inte slumpmässigt. Relationen kräver mycket av vårdaren och vårdaren kan göra skillnad. Det är nödvändigt att vårdaren har kunskap och får stöd och uppskattning från sin omgivning på olika sätt, till exempel från patientens familj, vårdadministrationen och styrande inom vårdpolitiken.

Avhandlingen visar också vikten av att patienten engagerar sig och tar ansvar för sin egen hälsoprocess. Och att vårdaren och patienten visar varandra ömsesidig respekt.
Judy Chow har sett på hur vårdkulturerna fungerar i Sverige och Kina och ger läsaren en god inblick i de två ländernas förutsättningar, olikheter och likheter.

Judy Chow är född i Hong Kong och utbildad sjuksköterska. I Sverige, där hon bott sedan 1988, har hon huvudsakligen varit verksam som distriktssköterska. Judy har också en akupunkturexamen från Kina och driver en egen akupunkturklinik i Växjö. Hon har även arbetat som tolk.

Avhandlingen ”Vårdandets symfoni – fenomenet vårdrelation i skenet av två världsbilder” försvaras fredagen den 19 april. Opponent är docent Margareta Asp, Mälardalens högskola.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera