Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 oktober 2009

Ordet blev sång

Sjunger man fortfarande gregoriansk sång i kloster idag? Hur ser munkar och nunnor på musiken? Vilka ideal har format den liturgiska sången, i synnerhet den gregorianska? Hur förmedlas sångerna i klostren?

Musikvetaren Karin Strinnholm Lagergren, Göteborgs universitet, har i sin avhandling Ordet blev sång. Liturgisk sång i katolska kloster 2005-2007 studerat musikalisk praxis och föreställningar kring denna i katolska kloster under det tidiga 2000-talet

Det har skrivits mycket om den gregorianska sången i ett historiskt perspektiv men detta är den första studie som beskriver denna och annan liturgisk musik i kloster idag.

Dagens situation är sedd mot bakgrund av Andra Vatikankonciliets beslut (1962–65), vilket öppnade för en mycket större mångfald i det katolska gudstjänstmusiklivet.

För att genomföra studien har Karin Strinnholm Lagergren besökt över 20 kloster i Sverige, Norge, Nederländerna, Storbritannien, Frankrike och Italien i en unik studie. Hon har studerat ordnar som benediktiner, karmeliter, birgittiner, cistercienser och dominikaner.

Till studiens viktigaste resultat hör att gregoriansk sång på latin är ett viktigt inslag i många klosters liturgiska musik men att de kloster som tillämpar en liturgisk musik som enbart består av latinskspråkig gregoriansk sång utgör en mycket liten minoritet. Istället är gregoriansk melodik sjungen till modersmål samt nykomponerad (ofta av de egna klostrens munkar och nunnor) musik vanligt förekommande.

Musiksituation är sedan Andra Vatikankonciliet mycket splittrad. En mångfald musikrepertoarer existerar i den katolska kyrkan. Ofta är dessa helt unika för varje kloster. Detta har i sin tur gett upphov till en så kallad re-gregorianisering, vilket innebär att klostervärlden sedan tidigt 1990-tal intresserat sig för att återinföra gregoriansk sång för att ansluta till det katolska kulturarvet, den katolska traditionen och för att öka enheten inom den katolska kyrkomusiken.

Karin Strinnholm Lagergren är musikvetare, pedagog och sångerska med medeltida musik som särskilt intresse.

Avhandlingens titel: Ordet blev sång. Liturgisk sång i katolska kloster 2005–2007

Disputationen äger rum fredagen den 16 oktober 2009 kl. 13.00

Plats: Vasa B, Vera Sandbergs Allé 8, Göteborg

Opponent: professor Dan Lundgren

Avhandlingen kan beställas från Artos förlag: www.artos.se.

Här kan du läsa mer om avhandlingen: http://hdl.handle.net/2077/20507

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta Karin Strinnholm Lagergren, e-post: karin.strinnholm.lagergren@musikvet.gu.se mobil: 0708-71 64 61

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera