Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 oktober 2007

Folkets fonder

Det orange kuvertet och olika val av pensionsfonder är idag vardagsmat för de flesta svenskar. Pensionssparande är något välbekant och självklart och vi sparar både genom den statliga premiepensionen och i bankers eller andra företags pensionslösningar. Claes Ohlsson undersöker i sin avhandling hur pensionssparandet kommit att bli så vardagligt och bekant – hur det domesticerats. I den här processen har texter av olika slag haft betydelse.

I avhandlingen analyserar Claes Ohlsson broschyrer och annat textmaterial från den statliga Premiepensionsmyndigheten (PPM) och från olika banker och försäkringsbolag. Språket i de här texterna är aldrig särskilt krångligt eller specialiserat. Tonvikten ligger till exempel inte på fondernas detaljer även om sådan information naturligtvis finns med. Istället handlar texterna ofta om den tänkta läsarens situation och vardag från det överordnade perspektivet att man ska pensionsspara i fonder. Ett viktigt resultat är alltså att de undersökta texterna genomgående försöker upprätta en relation med sina tänkta läsare. Vägen dit går främst genom bruket av ett informellt och individfokuserat språk. Även om de undersökta texterna kommer från olika genrer liknar de varandra till hög grad när det gäller hur de försöker uppnå sina syften.

Men det finns också skillnader i hur pensionssparandet ska göras vardagligt och självklart. Den undersökta reklamen och samhällsinformationen använder språket på ungefär samma sätt men de båda genrerna medför också olika förutsättningar för vad avsändarna kan säga när det gäller innehållet. Reklamens avsändare kan till exempel använda argument om det nya statliga pensionssystemet som ett hot. Det går inte för sig i PPM:s samhällsinformation som hör till en mer reglerad genretradition där saklighet och neutralitet står i centrum. På så sätt får ansträngningarna att göra pensionssparande vardagligt olika inramningar även om de språkliga strategierna i texterna liknar varandra. En annat viktigt resultat är alltså hur det faktiska språkbruket samspelar med texternas syften och omständigheter.

Tillsammans har företagens reklam och PPM:s information haft betydelse när pensionssparande i fonder kommit att bli en så vanlig företeelse under de senaste 10 åren. Ett något oväntat resultat är de båda textgruppernas gemensamma fokus på kombinationen av det informella och individuella. Det tycks vara det självklara sättet att nå ut med budskapet om pensionssparande. Frågan kvarstår dock om texternas avsändare verkligen lyckas med att domesticera pensionssparande. Ännu har inte det orange kuvertet blivit en helt naturlig del av hushållet.

Avhandlingens titel: Folkets fonder. En textvetenskaplig studie av det svenska pensionssparandets domesticering.

Disputationen äger rum lördagen den 27 oktober kl. 10.00 i Lilla Hörsalen.

Kontaktinformation
För närmare upplysningar kontakta Claes Ohlsson: 031-786 4481,
claes.ohlsson@gri.gu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera