Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 oktober 2007

Evert Taubes scener

Evert Taube är en av få svenska författare som verkligen lever upp till epitetet nationalskald och framför allt hans visor är sedan länge en självklar del av den svenska kulturskatten. Samtidigt är Taube en av de mest betydande scenartisterna inom svensk kultur- och underhållningshistoria.

I avhandlingen “Evert Taubes scener. Från Cabaret Läderlappen till Gröna Lund” tar David Anthin fasta på båda dessa förhållanden, då han analyserar Evert Taubes författarskap ur ett uppträdandeperspektiv. Fokus ligger främst på Taubes visor, men även hans prosa, särskilt den senare, behandlas i viss mån. Avhandlingen är den första stora framställning som undersöker förhållandet mellan Taubes scener och hans litterära och musikaliska alster.

Avhandlingen är en bred undersökning, där David Anthin utnyttjar tidigare okommenterade artiklar, recensioner, manuskript, brev samt
radio- och TV-program. Läsaren får möta Taube som enkel sjöman i en stökig, men nykter kabarélokal 1919, som genialisk ordenspoet på Den Gyldene Freden under första hälften av 1920-talet, som hela Sveriges bohemiske schlagertrubadur på konsertestraden och i de svenska folkparkerna under 1930- och 1940-talen, som rutinerad radio- och TV-stjärna under 1950- och 1960-talen och slutligen som hyllad nationalskald på Gröna Lund under perioden 1961-73.

För varje scen har en typisk visa valts ut, vilken analyseras mer djupgående. Fokus ligger här främst på visornas texter, men även musiken behandlas översiktligt. Analyserna visar att Taube mer än väl levde upp till båda leden i sitt estetiska credo: tradition och förnyelse.
Vidare framhålls att vissa scener, t.ex. Den Gyldene Freden, tydligt har påverkat visornas (och prosans) form och innehåll. Denna typ av påverkan minskar dock över tid.

Centralt för undersökningen är också de roller som Taube tilldelas och själv väljer att agera i på de olika scenerna, roller som delvis går att spåra till visorna och prosan. I uppträdandesituationen, i mötet med publiken och dess förväntningar, och utifrån de olika scenernas specifika förutsättningar, skapar Taube helt enkelt sina visor på nytt.

Studien vilar även på ett stort recensionsmaterial, vilket tecknar bilden av en unik artist. Här visas hur Taube lyckas skapa en intim, familjär kontakt med sin publik på en rad olika slags scener och hur den bohemiske trubaduren utvecklar ett slags anti-professionellt artisteri till mästerskap under sina drygt 50 år på de svenska scenerna.

Söndagen den 30 september kl. 14.00 i sal G4 på Bokmässan i Göteborg, samtalar David Anthin dessutom med Sven-Bertil Taube och Lars Göran Carlson, ordförande i Taube-sällskapet, om Evert Taube.

Avhandlingens titel: Evert Taubes scener. Från Cabaret Läderlappen till Gröna Lund
Disputationen äger rum den 12 oktober 2007, kl. 13.15 i Stora Hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan 6, Göteborg

För beställningar och närmare upplysningar kontakta David Anthin, tel.
0515-711803, e-post davidanthin@hotmail.com.

Kontaktinformation
Kontaktperson: Petra Platen, Humanistiska fakulteten, tel. 031-786 48 65, e-post petra.platen@hum.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera