Tema

Trolig orsak till tarmsjukdom funnen

Den kroniska tarmsjukdomen kollagen kolit beror troligen på en ökad produktion av inflammatoriska celler och tillväxtfaktorer i slemhinnan. Det visar Yesuf Ahmed Tahas avhandling vid Uppsala universitet. Disputationen sker den 27 april.

Kollagen kolit är en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom i tjocktarmens slemhinna. Symptomen består av vattniga diarréer. Orsaken till sjukdomen är okänd och det saknas fortfarande medicinska botemedel. Kortison hjälper, men symptomen kommer tillbaka när man slutar med kortisonet. Kollagen kolit är relativt vanligt och drabbar 5-6 personer per 100 000 invånare och år. 90 procent av patienterna är kvinnor.

Yesuf Ahmed Taha har undersökt 22 patienter med kollagen kolit och jämfört med personer utan sjukdom. Syftet med avhandlingen var att studera om olika inflammationsbefrämjande äggviteämnen (inflammatoriska mediatorer och tillväxtfaktorer) som kan utsöndras av celler i slemhinnan förekommer i högre grad hos patienter med kollagen kolit än med sjukdomsfria personer.

För att undersöka tjocktarmen vidareutvecklades en tidigare känd teknik för tarmsköljning genom att ett tarmsköljningssegment konstruerades på främre delen av ett coloskop. Resultatet visade att både mediatorer som produceras av inflammatoriska celler och tillväxtfaktorer som kan produceras av tarmslemhinneceller fanns i högre utsträckning hos patienter med kollagen kolit jämfört med kontrollpatienter.

I en separat undersökning med likartad teknik studerades patienter med kollagen kolit före och under behandling med kortison. Man fann då att halterna av dessa ämnen minskade parallellt med att patienterna blev symptomfria.

– Om vi förstår mekanismen bakom kollagen kolit kan vi förhoppningsvis i förlängningen hitta läkemedel mot sjukdomen, säger Yesuf Ahmed Taha.

Den nya undersökningstekniken är skonsam och möjliggör undersökning av fler delar av tjocktarmen än tidigare.

Yesuf Ahmed Taha är läkare, specialiserad på mage och tarm, och arbetar vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Kontaktinformation
Yesuf Ahmed Taha, tel 073-699 03 34, e-post yesuf.taha@medsci.uu.se

Trolig orsak till tarmsjukdom funnen

 lästid ~ 1 min