Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 mars 2006

Idrott åt alla?

Under 1900-talet har Riksidrottsförbundet lett idrottsrörelsen i Sverige. Hur förbundet fungerat, agerat och hur det påverkat idrotten visar historikern Paul Sjöblom vid Stockholms universitet i sin avhandling som läggs fram på fredag.

Den svenska staten, med kommunerna i spetsen, har med omfattande medel stöttat den av Riksidrottsförbundet ledda idrottsrörelsen allt sedan förbundets bildande år 1903. Detta har skett med stor acceptans från medborgarna men utan att någon närmare kontroll av verksamheterna har genomförts. Förbundet har till exempel aldrig tvingats att mer noggrant redovisa den interna fördelningen av de offentliga medlen.
– Det har bidragit till skapandet av en föreningsbaserad idrott, som i stort sett varit synonym med begrepp som prestation och tävling, berättar historikern Paul Sjöblom.

Paul Sjöblom intensivstuderar i sin avhandling Norrtälje kommun i norra Uppland och sex av dess idrottsföreningar, mot bakgrund av välfärdsstatens utveckling och i jämförelse med riksgenomsnittet och visar att stora lokalt dominerande elitklubbar – och därmed också unga starka män – gynnats påtagligt. Detta i motsats till både statens och idrottsrörelsens explicita målsättningar om en “idrott åt alla”.

Paul Sjöblom beskriver hur Riksidrottsförbundet och dess tävlingsmodell över tid lyckas bibehålla sin position med hjälp av en välutbyggd och fungerande organisation, ett stort kontaktnät bestående av en rad starka intressenter, politiker, företagsledare och massmedia, och ett framgångsrikt budskap om en ideellt baserad “samhällsnyttig” folkrörelseidrott. Därmed belyses även den självklara men sällan diskuterade utgångspunkten, att samhällets idrottsstöd alltid kommer att vara en politisk fråga.
– Det handlar om skattepengar; om vilken typ av idrottsrörelse vi i egenskap av medborgare vill vara med och stödja, säger Paul Sjöblom.


Doktorsavhandlingens titel: Den institutionaliserade tävlingsidrotten. Kommuner, idrott och politik i Sverige under 1900-talet.

Disputationen äger rum fredagen den 31 mars 2006 kl.10.00 i hörsal 7, hus D, Universitetsvägen 10, Frescati. Opponent är professor Björn Horgby, Örebro universitet.

För ytterligare information
Paul Sjöblom nås på tfn 08-674 71 08, 070-756 26 89 eller e-post paul.sjoblom@historia.su.se

För bild på Paul Sjöblom, kontakta Maria Sandqvist, tfn 08-16 13 77, e-post maria.sandqvist@eks.su.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera