Tema

Nu vet vi antal dagliga steg flickor respektive pojkar bör gå för att hålla vikten

Fysisk aktivitet är en nyckelkomponent i viktkontroll och kopplat till stora hälsovinster. Den fysiska aktiviteten går att mäta med stegräknare. Anders Raustorp visar i sin doktorsavhandling vid Karolinska Institutet att optimalt antal steg för att hålla normalvikt för flickor i 6-12 års ålder är 12 000 steg per dag och för pojkar 15 000 steg per dag.

– Vi upptäckte att flickor tar mindre antal steg än pojkar men vi tror också att pojkar äter mer och får i sig mer kalorier, berättar Anders Raustorp.

De mätmetoder som använts i studien är stegräknare (Yamax SW-200) och den svenska översättningen av Children and Youth Physical Self-Perception Profile (CY-PSPP) för att bedöma och klassificera nivåer av fysisk aktivitet och upplevd fysisk självkänsla hos barn och ungdomar. Med dessa instrument var det möjligt att identifiera individer i riskzonen för fysisk inaktivitet och låg fysisk självkänsla.

– Baserat på steg per dag kan vi nu ge lättförståeliga rekommendationer till yrkesverksamma inom vård och utbildning, föräldrar, barn och ungdomar och därmed främja stödjande åtgärder för att påverka hälsosamma vanor.

Anders Raustorp undersökte också elevernas fysiska självkänsla, barnets känsla av sin förmåga när det gäller att använda kroppen i rörelse. En faktor som har stor betydelse för innehållet i undervisningen i idrott och hälsa, eftersom självkänslan påverkar elevens motivation och har betydelse för hur läraren agerar.

– Våra resultat visar att generellt sett behöver flickor stöd med att öka sin självkänsla för att tre år senare ha hög fysisk aktivitet, normalvikt och hög fysisk självkänsla. Stödet till pojkarna måste däremot vara inriktat på att sänka deras body mass index (BMI).

Kontaktinformation
Avhandling: Physical activity, body composition and physical self esteem among children and adolescents

Författare: Anders Raustorp, institutionen Neurotec, Karolinska Institutet och institutionen för hälsa och beteendevetenskap, Högskolan i Kalmar, tel 0480-44 63 58 eller 070-811 87 06, e-post: Anders.Raustorp@hik.se

Disputationen har ägt rum

Avhandlingens abstract finns på: http://diss.kib.ki.se/2005/91-7140-168-7/

Anders Raustorp har också givit ut två böcker i ämnet vid Kunskapsföretaget i Uppsala AB, Läromedel och utbildning: Att lära fysisk aktivitet (2004) och Räkna dina hälsosamma steg – Stegräknarboken (2002).

Nu vet vi antal dagliga steg flickor respektive pojkar bör gå för att hålla vikten

 lästid ~ 1 min
Modal Data vr-modal.php: WP_REST_Response Object ( [links:protected] => Array ( ) [matched_route:protected] => [matched_handler:protected] => [data] => Array ( [0] => Array ( [vrm_title] => Psst... missa inga nyheter om forskning [vrm_content] => Med nyhetsbrev från forskning.se tre gånger i veckan missar du inga nyheter om forskning från Sveriges universitet och högskolor. Välkommen att prenumerera du också! [vrm_button_title] => Jag vill prenumerera [vrm_button_url] => https://www.forskning.se/nyhetsbrev/ ) ) [headers] => Array ( ) [status] => 200 ) Data is available, render the app here