Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 januari 2005

Helhetssyn villkor för resurseffektivitet

Processindustrin omsätter stora energimängder för tillverkning av produkter som efterfrågas av oss alla, exempelvis papper och stål.Medvetenheten kring de miljöproblem som är relaterade till användningen av energi har hela tiden ökat. Under 1970-talet, med bland annat de två oljekriserna, ökade de energirelaterade kostnaderna drastiskt något som också blev startskottet för intresset för energibesparing och energieffektivitet.I dag har miljörelaterade aspekter som utsläpp av växthusgaser återigen ökat medvetenheten om hur energin används.

När man analyserar energianvändning och miljöeffekter inom processindustrin är det viktigt att förstå interaktionen mellan olika processer och inte minst att industrin ingår i ett större, samhälleligt system. Gör man förändringar i ett delsystem kan det resultera i förändringar på andra håll i processkedjan, vilket gör att systemeffekten inte nödvändigtvis blir bättre.
Därför måste man ta hänsyn till hela systemet för att kunna bedöma omfattningen och utsträckningen av eventuell miljöpåverkan – man måste alltså ha ett helhetsperspektiv vid analysen.

I doktorsavhandlingen Process integration in the steel industry – Possibilities to analyse energy use and environmental impacts for an integrated steel mill med vilken Mikael Larsson disputerar den 28 januari, behandlas betydelsen av att ha just ett helhetsperspektiv vid analys av en processindustris energi- och materialsystem.

I avhandlingen presenterar Mikael Larsson analysmetoder, modeller och synsätt för energianalys av ett integrerat stålverk. Ett flertal fallstudier där dessa har applicerats visar på stora möjligheter till besparingar när det gäller energi, kostnad och miljömässig påverkan.
Helhetssyn och resurseffektivitet är ledord i detta arbete.

Mikael Larsson är född och uppvuxen i Tibro i Västergötland. 1995 flyttade han till Luleå för att studera till civilingenhör i maskinteknik med inriktning energiteknik. Studierna avslutades med ett examensarbete på SSAB Tunnplåt AB under hösten 1999 och under 2000 påbörjade Mikael Larsson sina doktorandstudier vid Avdelningen för energiteknik vid Luleå tekniska universitet.
Efter disputationen tillträder Mikael Larsson en tjänst vid MEFOS – Metallurgical research institute AB i Luleå.

Kontaktinformation
Upplysningar: Mikael Larsson, tel. 0920-49 23 12, mikael.larsson@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera