Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 maj 2004

Nyheter från gränsen

Nyheter från gränsen innehåller 3 x 3 undersökningar av stora nyhetsmaterial om flyktinginvandring, rasistiskt våld och om medieinvandrare som stereotyper och som problemtyngd kategori. En slutsats är att nyheterna rutinmässigt utgår ifrån och återskapar en fantiserad och idealiserad "svensk" identitet, som "invandraren" kontrasteras emot.

Flyktingar i tre genrer. Här analyseras två sätt att gestalta flyktingfrågor som 1993 hade utvecklats till fasta modeller i nyhetsmedierna: Dels de “hårda” och seriösa nyheterna kring flyktingars ankomst, där polisiära synsätt har flyttat in i journalistiken och där “flyktingströmmen” framstår som ett hot. Dels de sagoliknande historierna om den lilla människan mot en ond övermakt i kvällstidningarnas kamp för utvisningshotade personer. Ingendera av nyhetstyperna förmår granska flyktingpolitiken ur generella, humanitära perspektiv. Den tredje analyserade genren är nyheter kring brott där invandrare eller flyktingar pekas ut som gärningsmän; våren 1993 en fjärdel av allt som kvälls- och lokalpress publicerar med anknytning till invandringen. Ofta tycks brotten få nyhetsvärde just för att de kan förknippas med “asylsökande” eller flyktingar.

Budbäraren avrättad
Studien behandlar nyhetsbevakningen av rasistiskt våld i samband med tre olika händelser: Angreppen på assyrier i Västerås 1976, angreppen på flyktingar i Mellerud 1987 och det uppmärksammade våldet mot en familj i Vålberg utanför Karlstad 1995. Vid var och en av händelserna spelar nyhetsmedierna en central roll, både som “budbärare” av onda tidender om rasism och främlingsfientlighet och som fora där olika slags ideologiska föreställningar om rasism, “vårt samhälle” och invandringens betydelse kommer till uttryck. Medierna slår larm, men viktiga källor tar över tolkningsföreträdet och förklarar de dåliga nyheterna med journalistikens sensationslystnad. Medierna, budbäraren, ställs vid skampålen, inte förövarna av det rasistiska våldet.

Fixeringen av invandraren
Redan vid mitten av 1970-talet börjar seriösa morgontidningar konstruera “invandrare” som typer. I en undersökning av två mediehändelser 1997 respektive 2000 visar Brune att 1970-talets typifierade invandrare nu återkommer som stereotyper av “unga invandrarkvinnor”, “invandrarmän” och “invandrarkillar”. Specifika kvinnoförnedrande brott behandlas i medierna som uttryck för en generell problematik, som associeras med “muslimer”, “hederskultur” och allmänt med “invandrare”. En tes är att delvis triviala nyhetstekniker utformar medieinvandraren som ett lagbundet fenomen; som en kategori som karakteriseras av en serie brister, men som också är bärare av det hotande och annorlunda.

Avhandlingens titel: Nyheter från gränsen. Tre studier i journalistik om “invandrare”, flyktingar och rasistiskt våld.
Avhandlingsförfattare: Ylva Brune, tel. 031- 40 13 16, mobil: 0707-466090.
e-post: ylva.brune@jmg.gu.se
Fakultetsopponentens namn: Fil. dr. Kristina Boréus
Tid och plats för disputation: Fredagen den 11 juni 2004 kl. 14.15, Hörsal Sappören,
Sprängkullsgatan 25, Göteborg

Kontaktinformation
Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg
tel. 031-773 1022
fax 031-773 1940

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera