Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 november 2003

“Vår vrede brinner”

Protesterna bland så kallade oberörbara eller kastlösa i Indien har vuxit stadigt under 1990- och 2000-talen. Detta har kommit att kallas dalitrörelsen.

Aktivister i denna rörelse interagerar idag i stor utsträckning med andra globalt, som uttrycker liknade erfarenheter och känslor som de själva. De har blivit en del av den globala rättviserörelsen. Många aktivister är kritiska till hinduismen som de uppfattar som grunden till kastdiskrimineringen, och har omvänt sig till andra religioner såsom buddhismen.

Rörelsen är heterogen och aktivisterna kombinerar ett politiskt, religiöst och social arbete. Socialantropologen Eva-Maria Hardtmann har under två års tid följt dalit-aktivister till deras Buddha viharas (tempel), i deras parti-politiska arbete, när de skapar en kristen dalit-teologi, och även i deras hemmiljöer i Indien. I hennes avhandling får vi ta del av aktivisternas arbete och tankar Deras transnationella kopplingar blir tydliga och studien visar också hur dalitaktivister i England är en viktig del av rörelsen. Aktivisterna för en kamp för att FN ska intressera sig för kastdiskrimineringen i Indien, och deltog massivt bl.a. under FN:s Världskonferens om rasism och relaterad diskriminering i Durban, Sydafrika, 2001. Nu planerar de för sitt deltagande i World Social Forum i Mumbai, Indien, i januari 2004.

Doktorsavhandlingens titel: ‘Our Fury is Burning’: Local Practice and Global Connections in the Dalit Movement.

Disputationen äger rum fredag den 7 november, kl. 10.00 i hörsal 10, hus E, Södra huset, Frescati. Opponent är Martin Fuchs, Freie Universität Berlin.

Eva-Maria Hardtmann kan nås på tfn 08-16 26 85 (Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet ) eller e-post eva-maria.hardtmann@socant.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera