Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 juni 2003

Heminredning eller konst?

Det är lätt att ta skillnaden mellan konst och dekorativ heminredning för given. I Celia Aijmers avhandling Houses of Fiction: Henry James and the Art of Homelessness utgår hon istället från frågan om hur den här uppdelningen en gång uppstod. Avhandlingen visar att vi i Henry James romaner kan se brytpunkten mellan estetiska ideal där hemmet stod i centrum och nittonhundratalets modernistiska konst som så ofta vill undvika att uppfattas som dekorativ.

Konst och design är två närliggande men ändå skilda begrepp. För att se god konst vallfärdar vi till museer och gallerier medan design är något som vi omger oss med i vår vardag. En väl utformad stol eller en trevlig tapet må vara aldrig så vacker eller funktionell, men de flesta skulle inte kalla dem för konst (möjligen konsthantverk). Underförstått förutsätts det att konst har ett värde som inte ska sammanblandas med vardagslivets banaliteter. Det anses till exempel inte riktigt fint att välja tavlor för att matcha färgen på soffan eller mattan hemma i vardagsrummet (konstkritiker under 1900-talet har till och med använt ’vardagsrumskonst’ som skällsord). Den konst som får mest uppmärksamhet idag är sällan tänkt för det privata hemmet. Tvärtom har bildkonsten under de senaste hundra åren blivit allt mer anpassad till utställningsrummets speciella villkor – tavlorna har växt i format och tanken bakom en installation är väl knappast att pryda matsalen.

Men under artonhundratalets senare del gjorde man inte samma åtskillnad mellan heminredning, dekorationer, ornament, inredningsdetaljer och konst. Tvärtom sågs interiören ofta som ett slags personligt museum där konst, prydnader, fotografier, an-tikviteter och förgyllda möbler utgjorde en konstnärlig helhet.

I avhandlingen undersöker Celia Aijmer hemmets betydelse i tre romaner av Henry James: The Portrait of a Lady (1908), The Ambassadors (1903) och The Wings of the Dove (1902). Studien visar att i dessa tre romaner ersätts det nära sambandet mellan konst och hem av ett slags idealiserad ‘hemlöshet’ där huvudpersonerna, som brottats mot föråldrade konventioner och lögner dolda bakom konstnärliga interiörer, till slut ställer sig fria från det fängslande hemmet. Syftet är dels att belysa en viktig tematik i James författarskap, men också att i ett vidare perspektiv belysa hur det abstrakta konst- och estetikbegrepp vi är vana vid ingår i ett historiskt sammanhang där synen på hemmet spelar en avgörande roll.

Avhandlingens titel: Houses of Fiction. Henry James and the Art of Homelessness.
Disputationen äger rum lördagen den 14 juni 2003 kl. 10.15
Opponent: Professor Gert Buelens
Lilla hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan 6, Göteborg
Närmare upplysningar kan fås av Celia Aijmer, tel. 031-773 1786 (arb.), 031-84 53 78 (hem),
e-post celia.aijmer@eng.gu.se

Kontaktinformation
Barbro Ryder Liljegren
Informationsssekreterare
Humanistiska fakultetskansliet
Box 200
SE 405 30 GÖTEBORG Sweden
tel 031-773 4865
fax 031 773 1144
e-post: Barbro.Ryder@hum.gu.se
hemsida: www.hum.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera