Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 juni 2003

Mentala referenser

Doktorsavhandling i teoretisk filosofi av Felix Larsson

“Intentionalt objekt” är en filosofisk fackterm för saker man tänker på, t.ex. föremål man tänker något om. Vad det handlar om är alltså saker man riktar tanken mot. (Ett ämne så gott som något för en filosofisk avhandling!) Att tänka på ett visst föremål är att referera mentalt till det; mental referens är alltså att tänka på en viss sak.
Ett problem för alla teorier om mental referens är att man kan tänka på saker som inte finns: det spelar ingen roll vad Karlsson på taket själv säger; egentligen är han bara ett påhitt. Hur kan det då vara honom man tänker på? Vad är mental referens till saker som inte finns?

En sak som gör det svårare att finna ett bra svar är att man i någon mening verkar göra samma sak när man tänker på sådant som finns som när man tänker på sådant som inte finns. Man behöver t.ex. inte alls veta om det man tänker på finns, för att kunna tänka på det. Så man behöver en teori som tillåter tankar att stå i relation till saker utanför tanken själv, men som inte kräver att någon sådan relation ska råda för att man ska kunna tänka på något.

Ett annat problem är vad man tänker på när man förväxlar saker. Om jag ser Mats Sundin göra mål, men tror att han är Peter Forsberg, vem är det då jag tänker på när jag tänker att han gjorde mål?

Båda de här problemen kan förklaras om man tänker sig att det finns flera olika slag av mental referens som alla kan förekomma oberoende av varandra i en och samma tanke på något. När det man tänker på inte finns, saknas de sorters mental referens som förbinder ens föreställning med något ute i världen; och när man förväxlar saker, så förbinder flera mentala referenser, oberoende av varandra, en och samma föreställning med skilda saker i världen.

Den sista delen av avhandlingen tar upp förhållandet mellan språk och tanke, och särskilt mellan mental referens och verbal referens. Namn och andra ord (som “hon”, “den där gången”, “min pojkvän” o.s.v.) syftar på saker; detta är deras verbala referens. Vilken sorts mental referens använder vi för att förstå vad sådana ord syftar på? Vad är det som bestämmer vad de syftar på? Och hur går det till att förstå vad som sägs om
Karlsson på taket och andra påhitt? Hur upprättar man fiktiv verbal referens? Här kan den tidigare presenterade teorin om intentionala objekt och mental referens tillämpas och förklara en hel del.

Avhandlingens titel: Intentional Objects. A Study in Mental and Verbal Reference.
Disputationen äger rum tisdagen den 10 juni 2003 kl. 13.
Opponent: Docent Fredrik Stjernberg
Lilla hörsalen, Humanisten, Reströmsgatan 6, Göteborg
Närmare upplysningar kan fås av Felix Larsson, tel. 031-471816

Kontaktinformation
Barbro Ryder Liljegren
Informationsssekreterare
Humanistiska fakultetskansliet
Box 200
SE 405 30 GÖTEBORG Sweden
tel 031-773 4865
fax 031 773 1144
e-post: Barbro.Ryder@hum.gu.se
hemsida: www.hum.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera