Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 maj 2002

Oupptäckt benskörhet

Trots allt som skrivits på senare år om benskörhet, så går fortfarande många patienter oupptäckta. Det menar överläkare Owe Löfman från Folkhälsovetenskapligt centrum i Linköping, som i en avhandling från Linköpings universitet studerat benskörhet hos kvinnor ur olika aspekter.

En av studierna i avhandlingen handlar om “lågenergibrott” i under- och överarm, ryggrad och höft, dvs frakturer som uppstått utan samband med trafikolyckor eller annat större våld. Owe Löfman har studerat drygt 300 kvinnor mellan 55-75 år som råkat ut för sådana frakturer och undersökt deras bentäthet.
Hela 92 procent av kvinnorna, varav många redan tidigare råkat ut för benbrott, hade låg bentäthet. Ändå hade bara 15 procent av dem tidigare behandlats för benskörhet (osteoporos).

Brott på ryggrad och höft hade ett starkare samband med benskörhet än brott på under- och överarm. Owe Löfman rekommenderar därför att patienter med sådana brott sätts i första prioritet när det gäller att bli undersökta för benskörhet.

– Det är anmärkningsvärt att så många av dessa kvinnor med benskörhet förblivit o-diagnosticerade, tycker han. Om man missar dem vid det första frakturtillfället så missar man också chansen att ge förebyggande medicinering. Därför kommer de med största säkerhet att råka ut för fler frakturer längre fram!

I en annan del av avhandlingen har linköpingsforskaren studerat mätningar i blod och urin av markörer som visar uppbyggnaden respektive nedbrytningen av skelettets ben. Sådana mätningar visar om det pågår en nettonedbrytning, dvs om patienten håller på att få en allt sämre bentäthet. Om bentätheten då redan från början är låg, så är patienten i riskzonen för osteoporos och bör få behandling.

– Det är än så länge för tidigt att föreslå blod- och urinmätningar för allmän screening av äldre kvinnor. Det finns inte tillräckligt långsiktiga uppföljningar av denna metod. Men som riktad screening av högriskindivider är sådana mätningar väl motiverade, anser Owe Löfman.

Owe Löfman disputerar den 5 juni. Avhandlingen heter Osteoporosis in women. Epidemiological and clinical perspectives. Owe Löfman träffas på tel 013-227187 eller 0706-24 00 22, e-post owe.lofman@lio.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera