Tema
Utbildning & skola

Utbildning & skola

Forskning.se belyser regelbundet aktuella ämnen ur ett forskningsperspektiv. Här har vi samlat alla artiklar inom ämnet ”Utbildning & skola” i kronologisk ordning.

Slöjden är mer än att tälja en smörkniv

skolhantverkare

Många har en bild av slöjd som ett skolämne där man täljer en smörkniv eller syr en påse. Ämnet har debatterats i media som otidsenligt och onödigt. Men stämmer det verkligen?
– Slöjdämnet är mer än att tälja en smörkniv, säger Umeåforsakren Åsa Jeansson som undersökt vad dagens elever lär sig på slöjdlektionerna.

Utbildning & skola
Läs mer

Närvaro ger studenter bättre studieresultat

sjuksysterutbildning

Hur påverkas sjuksköterskestudenternas resultat av att de deltar på alla föreläsningar och i praktiska övningar? Det undrade lärarna på Sjuksköterskeprogrammet på Högskolan Väst eftersom inte all undervisning är obligatorisk. Resultatet var tydligt; ju fler undervisningstillfällen man deltar i, desto större chans att klara tentorna.

Samhälle & kulturUtbildning & skola
Läs mer

Så kan mångfalden i historieundervisningen öka

pilspetshistoria

Historia förmedlas ofta med nationen som utgångspunkt, något som kan skymma förståelsen för hur migration och kulturmöten format dagens samhälle. Målet för forskningsprojektet ”Det gemensamma rummet” är att ta fram undervisningsexempel runt utvalda historiska föremål och platser – som kan ge eleverna nya perspektiv på de perioder de studerar.

Utbildning & skola
Läs mer

Barn till utlandsfödda har lägre betyg men högre ambitioner

utlands

Barn med två utlandsfödda föräldrar presterar generellt sämre i skolan än barn med minst en svenskfödd förälder. Trots det väljer de oftare gymnasieprogram som ger högskolebehörighet och har högre ambitioner. Förklaringen kan finnas hos föräldrarna och deras utbildning, visar en ny avhandling från Stockholms universitet.

Samhälle & kulturUtbildning & skola
Läs mer

Olika syn på vad en religionslärare ska kunna

religion

Arbetet som lärare i religionskunskap är komplicerat. Religionsundervisningen är mångfacetterad, inte minst mot bakgrund av alla de aspekter av religion som debatteras idag, även i media.
Dessutom finns det inom lärarutbildningen olika åsikter om vad som är viktiga kunskaper för en lärare i religionskunskap, visar en avhandling vid Göteborgs universitet.

Utbildning & skola
Läs mer

Hjälp barn med problematiska beteenden tidigt

pojktjuv

Små barn som både har problematiska personlighetsdrag och samtidigt olika sorters beteendeproblem löper ökad risk för att få bekymmer senare i livet. Det framgår av Louise Frogners avhandling. Hon efterlyser en bredare syn på vilka faktorer som utgör en ökad risk, för att tidigt hitta och hjälpa de barn som behöver insatser allra mest.

Samhälle & kulturUtbildning & skola
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet