Tema

Sökresultat för: nanoteknik

Ljus och materia sjunger stämsång i labbet

När ljus och materia kopplas samman och blir till ett, uppstår en helt ny duett. I den starka kopplingen uppstår en sorts kvasipartiklar, polaritoner, med speciella egenskaper. Upptäckten öppnar nya forskningsmöjligheter och banar väg för till exempel nanomaskiner, ljusstyrd teknik och kvantteknologi.

Natur & teknik

Transparent trä har blivit intelligent

Trä som är transparent, precis som glas, blev en världsnyhet från KTH för några år sedan. I version två kan det genomskinliga träet också reglera den värme som släpps igenom. Därmed kan temperaturen i hus kontrolleras om träet användas som byggnadsmaterial i till exempel fönster och paneler för ljusinsläpp.

Natur & teknik

Porträtt av en nanopartikel

Nanopartiklar är lynniga och oförutsägbara. Även om de ser lika ut på håll, är de egensinniga individer när man zoomar in på var och en. Allt är inte vad det ser ut att vara, utan det är detaljerna som avgör, säger chalmersforskarna som hittat ett sätt att komma underfund med de små partiklarnas beteenden.

Natur & teknik

Rekordhögt tryck avslöjar materiens inre

En forskargrupp vid Linköpings universitet har, tillsammans med kollegor i Europa och USA visat att vid extremt högt tryck börjar även de innersta elektronerna i atomkärnorna i metallen osmium att samverka med varandra, ett fenomen man aldrig tidigare sett. Resultaten publiceras i Nature.

Natur & teknik

Stort framsteg för nanovätskor

Under det senaste decenniet har så kallade nanovätskor befunnit sig i hetluften och varit flitigt ifrågasatta. Dessa vätskor innehåller bland olika typer av nanopartiklar vilket enligt vissa experter på området ska förbättra deras värmeledningsförmåga i jämförelse med traditionella kylvätskor. Nu har KTH-forskare bevisat nanovätskornas förträfflighet.

Natur & teknik

Grafen är lovande för framtidens spinndatorer

​Forskare vid Chalmers har upptäckt att grafen kan bevara elektroners så kallade spinn betydligt längre tid och förmedla det över större avstånd än vad som hittills varit känt. Detta öppnar dörren för utvecklingen av spinntronik, med sikte på snabbare och energisnålare processorer i datorer. Resultaten publiceras i tidskriften Nature Communications.

Natur & teknik

Unik kartläggning av hur kolstrukturer bildas

Med en ny metod har en fysiker vid Umeå universitet skapat de första kartorna som i detalj visar hur och när kolmolekyler med strukturen C60 bildar polymerer, i form av kedjor och plan, vid behandling under höga temperaturer och tryck. Resultaten har publicerats i tidskriften Scientific Reports.

Natur & teknik

Nanoskogar ska avslöja cellers hemligheter

Med hjälp av vertikala nanotrådar kan man öka möjligheten att i detalj studera vad som händer på ytan av celler. Resultaten är av värde exempelvis inom läkemedelsforskning. En grupp forskare från Lunds universitet har nu lyckats få konstgjorda cellmembraner att bildas längs ett stort antal vertikala nanotrådar, i en så kallad nanoskog.

Natur & teknik