Tema

Ekonomipriset 2013

Det är omöjligt att säga om priserna på aktier och obligationer ska gå upp eller ner nästa dag eller vecka. Men det är fullt möjligt att i grova drag förutse kursutvecklingen över en längre tid på, exempelvis, tre till fem år. Dessa upptäckter, som kan verka både förvånande och motsägelsefulla, har gjorts och analyserats av årets ekonomipristagare Eugene Fama, Lars Peter Hansen och Robert Shiller.

Samhälle & kultur

Nobelpriset i kemi 2013

Förr använde kemister plastkulor och pinnar när de byggde sina molekylmodeller. Idag har modellerandet flyttat in i datorer. Martin Karplus, Michael Levitt och Arieh Warshel lade på 1970-talet grunden till de kraftfulla program som numera används för att förstå och förutspå kemiska förlopp. Verklighetstrogna datormodeller har blivit avgörande för de flesta framsteg som görs inom kemin.

Natur & teknik

Nobelpriset i fysik 2013

François Englert och Peter W. Higgs delar årets Nobelpris i fysik för teorin om hur partiklar får sin massa. Oberoende av varandra föreslog de teorin samtidigt år 1964 (Englert tillsammans med sin numera avlidne kollega Robert Brout). Först 2012 bekräftades deras idéer genom upptäckten av en så kallad higgspartikel vid CERN-laboratoriet utanför Genève i Schweiz.

Natur & teknik

Nobelpriset i ekonomi 2012: Stabila allokeringar – från teori till praktik

Årets pris handlar om ett centralt ekonomiskt problem, nämligen att på bästa sätt para ihop olika aktörer med varandra. Det kan till exempel gälla att matcha skolbarn med skolor, eller donatorer av mänskliga organ med patienter som behöver en transplantation för att överleva. Hur kan detta ske så effektivt som möjligt? Vilken part gynnas av vilken metod? Priset belönar två forskare som besvarat dessa frågor; en resa från abstrakt teori om stabila allokeringar till praktisk utformning av marknadsinstitutioner.

Samhälle & kultur

Nobelpriset i kemi 2012: Sinnrika mottagare på cellernas yta

Din kropp är ett finstilt samspel mellan tiotusentals miljarder celler. Varje cell har små mottagare, receptorer, som gör att den kan känna av och anpassa sig till omgivningen. Robert Lefkowitz och Brian Kobilka belönas med 2012 års Nobelpris i kemi för banbrytande upptäckter där de har kartlagt en betydelsefull familj av sådana receptorer: G-proteinkopplade receptorer.

Natur & teknik

Ekonomipriset 2011

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne år 2011 till Thomas J. Sargent New York University, New York, NY, USA och Christopher A. Sims Princeton University, Princeton, NJ, USA ”för deras empiriska forskning om orsak och verkan i makroekonomin”.

Samhälle & kultur

Nobelpriset i fysik 2011

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Nobelpriset i fysik 2011 med ena hälften till Saul Perlmutter och med andra hälften gemensamt till Brian P. Schmidt och Adam G. Riess ”för upptäckten av universums accelererande expansion genom observationer av avlägsna supernovor”.

Natur & teknik

Nobelpriset i kemi 2005

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Nobelpriset i kemi år 2005 gemensamt till Yves Chauvin Institut Français du Pétrole, Rueil-Malmaison, Frankrike, Robert H. Grubbs California Institute of Technology (Caltech), Pasadena, CA, USA och Richard R. Schrock Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, MA, USA ”för utveckling av metates-metoden inom organisk syntes”.

Natur & teknik

Nobelpriset i Fysik 2005

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela 2005 års Nobelpris i Fysik med ena hälften till Roy J. GlauberHarvard University, Cambridge, MA, USA ”för hans bidrag till den kvantmekaniska teorin för optisk koherens” och med andra hälften gemensamt till John L. Hall JILA, University of Colorado och National Institute of Standards and Technology, Boulder, CO, USA och Theodor W. HänschMax-Planck-Institut für Quantenoptik, Garching och Ludwig-Maximilians-Universität, München, Tyskland ”för deras bidrag till utvecklingen av laserbaserad precisionsspektroskopi, inkluderande den optiska frekvenskamstekniken”.

Natur & teknik

Vi finns där du är @forskningsnyhet