Tema
Samhälle & kultur

Samhälle & kultur

Forskning.se belyser regelbundet aktuella ämnen ur ett forskningsperspektiv. Här har vi samlat alla artiklar inom ämnet ”Samhälle & kultur” i kronologisk ordning.

Det kan hända när kunskap cirkulerar

Kunskap är inte neutral. Det händer något när kunskapen cirkulerar, tolkas och förstås på olika sätt av olika människor. Det menar forskarna som fördjupat sig i hur medicinsk kunskap plockas i sär och rekonstrueras – för att till slut implementeras i olika delar av samhälle. 

Samhälle & kultur

Rör vi oss mindre när vi jobbar hemma?

Rekommendationer om social distans och hemarbete har fått många av våra vanor att förändras sedan coronavirusets utbrott. För att få ett bättre svar på hur våra rörelsemönster och motionsvanor påverkats har forskare vid Göteborgs universitet utvecklat en mobilapp som mäter och visualiserar våra rörelser före och efter starten på pandemin.

Natur & teknikSamhälle & kultur

Utrikes födda får mer ekonomisk bistånd

Utrikes födda tar i högre grad del av sociala förmåner än vad jämförbara inrikes födda gör. Men det skiljer mycket mellan olika grupper utrikesfödda. Och skillnaden ekonomiskt bistånd mellan utrikes och inrikes födda minskar över tid, visar en rapport från IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.

Samhälle & kultur

GPS fördjupar kunskapen om renskötsel

Sedan några årtiondena använder rennäringen GPS-halsband för att övervaka renarnas förflyttning, och är ett komplement till traditionell kunskap. GPS-kartorna som visar renens rörelser förstärker renskötarnas röst i diskussioner med myndigheter, visar Kajsa Kuoljoks avhandling.

Samhälle & kultur

Den samiska konsten sätter kampen på kartan

Konstnärliga synliggöranden av samiska kritiska perspektiv på samtiden har på senare tid nått stor uppmärksamhet. Frågor om kolonialism och dekolonisering har tagit plats på såväl klassiska konstarenor som på gator, protestarenor, sociala medier. En avhandling från Umeå universitet visar hur sådan konst gjort en större allmänhet medveten om dessa frågor och skapat en rörelse.

Samhälle & kultur

25 år efter kriget – hur ska Bosnien–Hercegovina kunna läka?

I december är det 25 år sedan Bosnienkriget slutade. Vilka mekanismer var det egentligen som startade kriget och utlöste folkmorden? Hur ska man kunna lära sig att leva ihop igen efter ett krig där de närmaste grannarna från en dag till en annan blev blodiga fiender? Det är några av frågorna som en forskare vid Linnéuniversitetet tar upp i en ny artikel.

Samhälle & kultur

Vi finns där du är @forskningsnyhet