Tema
Samhälle & kultur

Samhälle & kultur

Forskning.se belyser regelbundet aktuella ämnen ur ett forskningsperspektiv. Här har vi samlat alla artiklar inom ämnet ”Samhälle & kultur” i kronologisk ordning.

Svårt driva skadeståndsmål vid immateriella intrång

Även omständigheter som inte är direkt kopplade till själva skadan kan vara relevanta när skadestånd vid olagligt spridande av upphovsrättsskyddat och andra immateriella intrång ska fastställas. Principer om skadestånd och processrätt ska fungera som komplement, inte ersätta lagarnas och direktivens särskilda bestämmelser om vad som avgör nivån på ersättningen och vilka omständigheter som ska vägas in. Det är en av slutsatserna i en ny avhandling från Uppsala universitet.

Samhälle & kultur

Att läsa äldre litteratur med avkoloniserande glasögon

Författare som Dan Andersson, Karin Boye, Moa Martinsson och Hjalmar Söderberg har lästs i årtionden och studerats utan och innan av litteraturvetare. Men för första gången läses några av dessa författare från 1900-talets första hälft på vithetskritiska och avkoloniserande sätt. I en ny avhandling visas hur kolonialism, rasism och vithet finns närvarande i texterna på olika nivåer.

Samhälle & kultur

Det skiljer Belarus från andra länder i gamla östblocket

Trettio år efter murens fall revolterar den belarusiska befolkningen mot diktatorn Lukasjenko, som lett ”den sista Sovjetstaten” sedan 1996. Varför nu? Och hur ser egentligen relationen ut mellan Ryssland och Belarus? Professorn i Europastudier Barbara Törnquist-Plewa har följt utvecklingen av Belarus sedan nationen grundades efter Sovjetimperiets fall.

Samhälle & kultur

Protesterna i Belarus – inget nytt med polisvåld mot oppositionella

Demonstranter misshandlas av säkerhetsstyrkor, människor grips och sätts i fängelse. Protesterna i Belarus, som började i samband med valet i augusti, är några av de största landet har sett, men misstankar om manipulerade val och korruption är inget nytt. Inte heller polisens våld mot politiska motståndare. Så vad är det som är annorlunda sommaren 2020? Kan historien ge svar?

Samhälle & kultur

Religiösa ledare eller statens förlängda arm – muftiatet då och nu

Långt över 200 år har gått sedan kejsarinnan Katarina II av Ryssland instiftade systemet med muftiat. Denna religiösa samhällsinstitution har överlevt krig och revolutioner. Forskning vid Södertörns högskola visar olika roller muftiatet spelat genom historien, men hur uppdraget varit detsamma då som nu: att kontrollera muslimska församlingar och fungera som ett verktyg åt landets styre.

Samhälle & kultur

De flesta partiers väljare är positiva till mångfald

Nästan sex av tio svenskar anser att människor med utländsk bakgrund ska ha möjlighet att bevara sina kulturella traditioner. Samtidigt menar nio av tio menar samtidigt att det finns en skyldighet att anpassa sig till svensk kultur och svenska vanor.  Mångfaldsbarometern visar också att majoriteten anser att nyanlända inte alls är mer högljudda och stökiga än svenskar.

Samhälle & kultur

Hjälteresor återkommer i fiktionen

Har du tänkt på att många hjälteberättelser följer i stort sett samma mönster? En  avhandling från Göteborgs universitet visar att teorin om hjälteresan, ”monomyten”, som identifierades för över 70 år sedan, fortfarande står sig i dagens populärkultur.

HumanitiesSamhälle & kultur

Vi finns där du är @forskningsnyhet