1. 7 maj 2021

  Mänskliga resonemang hjälper AI prestera bättre

  AI-modeller presterar bättre om man från början inkluderar kunskap från mänskliga experter som har jobbat med problemlösning i många år. Experterna har redan mycket kunskap om de problem som man vill att AI ska lösa, vilket gör att modellerna inte behöver starta från noll. 

 2. Bild som visar två Europakartor över ett simulerat utbrott av en pandemi.
  13 april 2021

  Maskininlärning kan bidra till att bromsa framtida pandemier

  Artificiell intelligens kan bli en av nycklarna för att bromsa smittspridningen vid framtida pandemier. I en studie har forskare undersökt hur maskininlärning kan användas för att hitta de mest effektiva testmetoderna vid epidemiska utbrott.

 3. 2 februari 2021

  Blixtsnabba beräkningar avslöjar krafter i atomens mitt

  En beräkning som är så komplex att den tar tjugo år att genomföra på en kraftfull stationär dator, kan nu göras på en timme på en vanlig laptop. Fysiker har konstruerat en matematisk genväg för att otroligt snabbt beräkna atomkärnors egenskaper, utifrån kvantmekaniska modeller för...

 4. 9 december 2020

  Artificiell intelligens mäter krafter på pyttepartiklar

  För att förstå partiklarnas struktur och funktion, hos till exempel virus, celler och i molekylära motor, vill man mäta de krafter som verkar på dem. Fysiker vid Göteborgs universitet har tagit fram en öppen programvara som använder artificiell intelligens för detta.

 5. 8 december 2020

  Kartrevolution med miljödata och AI

  På svenska terrängkartor finns bara en femtedel av alla vattendrag markerade. Nya digitala kartor ska göra det lättare att se om svampturen kräver stövlar eller om det räcker med gympaskor.

 6. 19 oktober 2020

  AI för sociala nätverk hittar nya celltyper i vävnad

  Det går att skapa mikroskopibilder av genaktivitet direkt i vävnaden, med hjälp av så kallad in situ-sekvensering. För att lättare kunna tolka den stora mängden data har forskare vid Uppsala universitet utvecklat en helt ny bildanalysmetod, baserad sig på AI-algoritmer för nätverksanalys...

 7. 14 oktober 2020

  AI ska kunna upptäcka när falska nyheter sprids

  Ett helt korrekt citat eller en sanningsenlig bild kan snabbt förvandlas till falsk propaganda. Ytterst små justeringar kan räcka för att hela betydelsen ska förändras. I ett stort projekt undersöker nu forskare hur artificiell intelligens, AI, kan analysera bland annat falska nyheter och...

 8. 2 september 2020

  Så tränas AI att snabbt analysera historiska dokument

  Genom maskininlärning kan AI tränas att snabbare analysera handskrivna historiska dokument som kyrkböcker, domböcker och mantalslängder. Forskare från Blekinge Tekniska Högskola har utvecklat metoder som gör träningsprocessen fyra gånger så effektiv.

 9. 23 juli 2020

  AI-agenter lär sig eget språk för att kommunicera effektivt

  Artificiella agenter kan på egen hand kan lära sig att kommunicera på ett artificiellt språk som liknar mänskligt språk. De visar fyra Göteborgsforskare som tagit fram en metod för att studera hur språk utvecklas som ett effektivt verktyg för att beskriva mentala bilder.

 10. 12 maj 2020

  Rättvisa algoritmer ger bättre rekommendationer

  E-handeln behöver förfina sina rekommendationssystem med bättre användardata för att nå fram med rätt produkt till rätt kund. Och användaren måste kunna lite på rekommendationerna utifrån sina klick. Malmöforskaren Dimitris Paraschakis visar hur rättvisa algoritmer ger träffsäkra...

 11. 4 maj 2020

  AI kan hjälpa sjukvården att ställa hjärtdiagnoser

  Artificiell intelligens, AI, kan hjälpa till att tolka EKG och upptäcka sjukdomar som påverkar hjärtat. Forskare vid Uppsala universitet har tillsammans med hjärtspecialister i Brasilien tagit fram en AI som automatiskt diagnostiserar hjärtflimmer och fem andra av de vanligaste...

 12. 14 april 2020

  Artificiell intelligens används för att simulera pandemier

  Ett nytt projekt vid Stockholms universitet ska tillsammans med Folkhälsomyndigheten studera utfall av pandemier med hjälp av artificiell intelligens.

 13. 17 februari 2020

  Artificiell intelligens hittar sjukdomsrelaterade gener

  Ett artificiellt neuralt nätverk kan hitta mönster i stora mängder genuttrycksdata och upptäcka grupper av sjukdomsrelaterade gener. Forskarna hoppas att deras tillvägagångssätt på sikt ska kunna tillämpas inom precisionsmedicin och individanpassad behandling.

 14. 13 februari 2020

  Algoritm lär sig diagnostisera genetisk sjukdom

  Forskare har hittat ett sätt att använda maskininlärning för att diagnostisera patienter med förhöjda kolesterolnivåer. Algoritmen som tränats med patientdata kan uppskatta sannolikheten för om en patient lider av Familial hypercholesterolemia, en vanlig genetisk sjukdom, eller inte.

 15. 10 januari 2020

  AI skulle kunna avslöja grooming

  Genom att låta ett dataprogram analysera många röster i varierande åldrar, skulle programmet kunna hitta markörer för att en person faktiskt förställer rösten, menar Sara Skoog Waller, psykologiforskare vid Högskolan i Gävle.

 16. 1121222
  8 januari 2020

  AI diagnostiserar prostatacancer lika bra som specialister

  Artificiell intelligens är lika bra på att identifiera prostatacancer och och bedöma allvarlighetsgrad, som ledande specialister (uropatologer). AI har potentialen att lösa flaskhalsar i dagens prostatacancerdiagnostik genom att ge säkrare diagnoser och bättre klinisk handläggning. 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera