Artikel från Vetenskapsrådet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 november 2005

Pressmeddelande: Alla beslut klara i årets utdelning

Av omkring 6 250 ansökningar har ca 1 230 bidrag beviljats till nya projekt eller tjänster inom allt från etablerade vetenskapsområden till nya tvärvetenskapliga ämnen. Sammanlagt handlar det om 2,1 miljarder kronor till framstående svenska forskare under de kommande åren.

– Det är naturligtvis mycket tillfredsställande att kunna bevilja så många bra forskare och projekt pengar. Men samtidigt är det tråkigt att varje år tvingas konstatera att rådets resurser inte räcker för att finansiera alla högkvalitativa projekt, säger generaldirektör Pär Omling.

Fördelning och statistik
På Vetenskapsrådets hemsida, www.vr.se, finns beviljade bidrag och samlad statistik över årets ansökningsomgång.

Kommentarer från ämnesområdena
I år har Vetenskapsrådet inte bara delat ut bidrag till forskningsprojekt utan även till anställningar som forskarassistent inom humaniora och samhällsvetenskap. Det är en mycket eftersökt bidragsform och bara 25 av 380 ansökningar har kunnat beviljas, det vill säga 6,5 procent.
– Forskarassistenterna är mycket viktiga för forskarrekryteringen i våra ämnen, säger Bengt Hansson, huvudsekreterare för humaniora och samhällsvetenskap. I vår uppföljning av den förra satsningen från 2002 har vi sett att de utgör en unik möjlighet att satsa helhjärtat på forskning. Även bland de vanliga projekten var konkurrensen hård. Antalet ansökningar har ökat kraftigt, särskilt inom samhällsvetenskaperna, trots forskarassistenttjänsterna.
– De flesta beredningsgrupperna rapporterar mycket starka ansökningar i år, fortsätter Bengt Hansson. Vi är oroliga för att många bra forskare tappar sugen när det är så svårt att få bidrag. På sikt riskerar vi att t o m professurerna blir rena undervisningstjänster inom våra områden.

Kommittén för forskningens infrastrukturer, KFI, har för första gången fattat beslut om bidrag till dyrbar utrustning, longitudinella databaser och planeringsbidrag. Förutom kvaliteten har även det långsiktiga strategiska värdet av infrastrukturen bedömts.
– Det är extra roligt att se vilken stor spridning det är inom den nya bidragsformen planeringsbidrag, säger Lars Börjesson, huvudsekreterare för KFI.
Bland de ansökningar som beviljas finns allt mellan planering av deltagande i internationella samarbeten, uppbyggnad av databaser inom t ex arkeologi, medicin och biologi, en vindtunnel samt en polarexpedition.
Även inom medicin har antalet ansökningar ökat. En stor del står de unga forskarna för. Framförallt är det ansökningar till forskarassistenttjänster och den nya bidragsformen anställning som postdok i Sverige som bidrar till ökningen.

– Att unga kommer iväg på postdok utomlands är ovärderligt. Satsningen på postdoktor i Sverige är också viktig. Den syftar till att öka rörligheten inom landet men ska också ge möjligheter för svenska laboratorier att rekrytera unga duktiga forskare från andra länder, säger Karin Forsberg Nilsson, biträdande huvudsekreterare, ämnesrådet för medicin.
Även projektbidragsansökningar har ökat – i år med en tredjedeljämfört med föregående år. Beviljandegraden är här i år knappt 30 procent. Antalet som söker bidrag till anställning som forskarassistent har också ökat vilket lett till att rekordlåga åtta procent av ansökningarna kunde beviljas.
– Ämnesrådet fick ett extra tillskott på 55 miljoner kronor i forskningspropositionen för 2006. En del av dessa medel har vi valt att satsa på de unga genom att utöka postdoktorsatsningen men också till att öka projektbidragens storlek.

I år kom mer än 2 100 ansökningar inom naturvetenskap och teknikvetenskap. 55 nya miljoner kronor (per år) till teknikvetenskap och tio nya (per år) till klimatforskning hindrar inte att konkurrensen fortsatt är mycket tuff.
– Men, vi kan ändå glädjas åt att dela ut drygt 340 miljoner kronor för forskningsprojekt och tjänster år 2006, säger Arne Johansson, huvudsekreterare för naturvetenskap och teknikvetenskap. Det är nästan 40 miljoner mer än förra året vilket också syns i statistiken – i år är beviljningsgraden på 25 procent jämfört med förra årets 21 procent.
– Det största bidraget får Per Delsing för det ganska “riskfyllda” och spännande projektet som syftar till att utveckla en kvantdator.

Antalet sökande har ökat även inom utbildningsvetenskap.
– Det är glädjande att vi har så många forskningsansökningar av hög kvalitet, säger Ulf P Lundgren, huvudsekreterare för utbildningsvetenskap. Ett problem har för många nydisputerade varit att få en tjänst efter avlagd doktorsexamen. Anställningar som postdok och forskarassistent är därför viktiga.
De förstnämnda finansieras av Vetenskapsrådet centralt och konkurrensen om anställningarna har varit hård. En av dem kom att tillfalla utbildningsvetenskap.
– Vad gäller anställningar som forskarassistent fick vi år så många kvalificerade sökande att antalet utökades. Nästa år kommer därför fem anställningar att tillsättas.

Kontaktinformation
Ytterligare kommentarer
Pär Omling, generaldirektör Vetenskapsrådet: Par.Omling@vr.se, 08-546 44 185 Bengt Hansson, huvudsekreterare för humaniora och samhällsvetenskap:
Bengt.Hansson@vr.se, 08-546 44 228
Lars Börjesson, huvudsekreterare för KFI: Lars.Borjesson@vr.se; 08-546 44 109 Karin Forsberg Nilsson, biträdande huvudsekreterare för medicin:
Karin.Forsberg.Nilsson@vr.se, 08-546 44 274 Arne Johansson, huvudsekreterare för naturvetenskap och teknikvetenskap:
Arne.Johansson@vr.se, 08-546 44 201
Ulf P Lundgren, huvudsekreterare för utbildningsvetenskap: Ulf.Lundgren@vr.se,
08-546 44 184

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera