8 juli 2024
Mälardalens universitet

Svensk forskning kan förbättra arbetsmiljön i världens textilfabriker

Forskare på Mälardalens universitet (MDU) har utvecklat ett AI-styrt sensorsystem som mäter textilarbetares stress och hälsa. Systemet har utvecklats i samarbete med ett universitet i Bangladesh för att kunna användas inom textil- och klädindustrin i Asien, där svenska företag som till exempel HM, KappAhl och Lindex är verksamma. Målet är både att öka värdekedjan hos företagen och förbättra arbetsmiljön för textilarbetarna.

I projektet MONITOR (A Data-driven Intelligent MONITORing System to Improve Quality of Working Life) på MDU utvecklas ett AI-styrt sensorsystem för “intelligent” övervakning av mental hälsa kopplat till stress och arbetsbelastning för textilarbetare, baserat på psykologiska och beteendemässiga förändringar som registreras med hjälp av olika fysiologiska sensorsignaler.

Med hjälp av en sensorenhet registrerar och klassificerar systemet stress i tre nivåer; hög, måttlig eller ingen stress. Om stressen är hög ger systemet en förklaring till vad det kan bero på baserat på en orsaksanalys och ger olika förslag på åtgärder.

”Stress har en direkt effekt på produktiviteten hos klädföretagen som i sin tur påverkar produktionens deadlines och även hela branschens värdekedja. Det leder också till arbetsplatsskador, och det är svårt att hitta ersättare för kvalificerade arbetare som är borta på grund av skador. Resultaten i projektet bidrar till att kunna upprätthålla en god hälsa och arbetsmiljö för arbetarna” säger Shahina Begum, professor i artificiell intelligens på MDU.

För en hållbar arbetsmiljö

Projektet som sker i samarbete med Islamic University of Bangladesh (IUT) stödjer etableringen av ett nytt och strategiskt viktigt internationellt partnerskap i klädindustrins värdekedja mellan Sverige (som köpare, med företag som till exempel KappAhl, Lindex och HM) och Bangladesh (säljare) för att förbättra arbetsmiljön och produktiviteten.

”Vi hör från företagen att MONITOR kan påverka positivt för att upprätthålla en god och hållbar arbetsmiljö för deras produktionsindustrier i underutvecklade länder” säger Mobyen Uddin Ahmed, professor i artificiell intelligens på MDU.

De uppmätta stressnivåerna hos textilarbetare har samlats in till projektet från Northern Tosrifa Group (NTG), verksamma inom textilindustri i Bangladesh. STINT, Stiftelsen för internationellt samarbete inom forskning och högre utbildning, finansierar projektet.

För mer information, kontakta:

Shahina Begum, Professor i artificiell intelligens MDU, 021-10 73 70, shahina.begum@mdu.se
(corresponds in English)

Mobyen Uddin Ahmed, Professor i artificiell intelligens MDU, 021-10 73 69, mobyen.uddin.ahmed@mdu.se (corresponds in English)

Telefon +46 21 10 13 00