21 maj 2024
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Stresskänslighet kopplas till ökad risk för psoriasis

Unga vuxna som har svårare att hantera stress får i högre grad psoriasis senare i livet. Låg stresstålighet vid mönstringen innebar 31 procent högre risk att utveckla psoriasis, jämfört med hög stresstålighet. Det visar en stor registerbaserad studie från Göteborgs universitet.

Studien baseras på data om drygt 1,6 miljoner svenska män som mönstrade till värnplikten mellan åren 1968 och 2005.

Under mönstringen genomgick alla män psykologbedömning enligt samma strikta mall. Från denna bedömning delade forskarna in data om männens stresstålighet i tre nivåer, där en femtedel av de som mönstrade placerades i den lägsta (20,4 procent) respektive den högsta gruppen (21,5 procent). Mer än hälften av männen placerades i alltså mellangruppen. Data om männen samkördes sedan med andra register. Patientregistret användes för diagnoskoderna för psoriasis och för ledsjukdomen psoriasisartrit.

Cirka 36 000 av männen kom att utveckla psoriasis eller ledsjukdomen psoriasisartrit senare i livet. Låg stresstålighet bland män innebar en 31 procent högre risk att drabbas av psoriasis jämfört med hög stresstålighet.

Mer allvarliga fall av psoriasis och psoriasisartrit visade sig också vara särskilt tydligt kopplat till stress. För diagnos inom slutenvården medförde låg stresstålighet en 79 procent högre risk för psoriasis och 53 procent högre risk för psoriasisartrit, jämfört med hög stresstålighet.

Psykologisk känslighet

Detta är den första studien hittills som stödjer hypotesen att känslighet för stress är en riskfaktor för psoriasis. Eftersom psoriasis är en kronisk inflammatorisk systemsjukdom skulle kopplingen till stress kunna bero på ett ökat ett inflammatoriskt svar i kroppen.

– Vi visar att lägre stresstålighet i tonåren är en riskfaktor för psoriasis, iallafall för män. Våra resultat tyder på att människor med psoriasis har en medfödd psykologisk känslighet. Därför är det viktigt att vården också är uppmärksam på det psykiska välmåendet för patienter med psoriasis, säger studiens försteförfattare Marta Laskowski, som är doktorand inom dermatologi vid Göteborgs universitet och ST-läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

När forskarna beräknade riskökningen justerade de för andra riskfaktorer, däribland BMI och socioekonomiska faktorer. Däremot har studien bara indirekt kunnat justeras för rökning, som är en välkänd riskfaktor för psoriasis. Forskarna konstaterar att en svaghet i studien är att stresskänsligheten bara testats vid ett tillfälle, vid mönstringen när männen var 18 år gamla.

– Stresskänslighet kan variera genom livet, men de ändringarna det har vi inte haft möjlighet att undersöka, säger Marta Laskowski.

Studiens resultat publiceras i tidskriften Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology.

Fjällande hudplack

Omkring 300 000 svenskar har psoriasis i antingen mild, måttlig eller allvarlig form. Det är lika vanligt bland kvinnor som det är bland män. Det är inte helt klarlagt vad som utlöser sjukdomen, men det är känt att ärftlighet i kombination med yttre faktorer spelar en stor roll. Den vanligaste typen kallas plackpsoriasis, som ger rodnade, fjällande, kliande plack på huden.

Den som har psoriasis har ofta också andra sjukdomar. Cirka 30 procent får den inflammatoriska ledsjukdom som kallas psoriasisartrit. Annan känd samsjuklighet är exempelvis fetma, hjärtkärlsjukdom, diabetes och depression.

Studie: Influence of stress resilience in adolescence on long-term risk of psoriasis and psoriatic arthritis among men: A prospective register-based cohort study in Sweden; https://doi.org/10.1111/jdv.20069

Expertkontakt: Marta Laskowski, doktorand vid Göteborgs universitet och ST-läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, tel. 0739 56 04 49, e-post marta.laskowski@vgregion.se

Presskontakt: Elin Lindström, tel. 0766 18 30 37, e-post press@sahlgrenska.gu.se

Porträttbild: Marta Laskowski (foto: Elin Lindström)