28 maj 2024
Blekinge Tekniska Högskola

Nyckelkompetenser för hållbarhetsledare i en komplex värld

I en tid av ökande klimatförändring och social instabilitet är behovet av hållbarhetsledare stort. En ny avhandling undersöker vilka kompetenser dessa ledare behöver och hur lärosäten kan stödja deras utveckling.

I avhandlingen i ämnet strategisk hållbar utveckling fokuserar James Ayers på behovet att utveckla ledare som kan hantera komplexiteten i de globala ekologiska och socio-ekonomiska utmaningarna och den känslomässiga bördan som följer med detta arbete.

I avhandlingen presenterar han nyckelkompetenser som ledare bör utveckla för att kunna hantera hållbarhetsfrågor effektivt och samtidigt främja sin personliga hållbarhet. Exempel på sådana nyckelkompetenser är förmågan att arbeta tålmodigt med komplexa problem och att bibehålla optimism och hopp.

För att stimulera utvecklingen av den här typen av kompetenser behöver utbildningarna vid lärosätena vara transformativa, menar han. Det vill säga att studenterna ska uppmuntras att utveckla “nya sätt att tänka” och reflektera över sina handlingar. 

Om reflektion och diskussion blir en del av utbildningen utvecklar studenterna både samarbetsförmåga och en holistisk syn på hållbarhet.

Resultatet av hans forskning har potential att påverka hur lärosäten och andra utbildningsinstitutioner förbereder framtida ledare för att möta de komplexa utmaningarna i dagens värld.

Disputationen är öppen för allmänheten.

Dag: Torsdag den 30 maj 2024
Tid: Kl 13:15
Plats: Sal J1630, Campus Karlskrona

Länk till avhandling och abstrakt.

För mer information, kontakta James Ayers via e-post: james.ayers@bth.se