20 maj 2024
Högskolan Kristianstad

Ny rapport visar: Arbetsgivaren missar kompetens hos var fjärde specialistsjuksköterska

En ny rapport visar på stora utmaningar inom kompetensutnyttjande av specialistsjuksköterskor inom vård av äldre. I studien som ligger till grund för rapporten uppger var fjärde person att arbetsgivare inte fullt ut tar tillvara på den specialistkompetens som de besitter.

Studien som genomförts gemensamt av sju lärosäten har tillfrågat specialistsjuksköterskor vård av äldre om deras upplevelse av utbildning och yrkesliv efter genomförd examen. En majoritet är nöjda med båda, men hela 25 procent upplever att deras kompetens inte tas tillvara på nuvarande arbetsplats.

–Det finns flera statliga utredningar som visar att det brister i den vård som ges till äldre personer. Därtill finns det en överenskommelse mellan stat och SKR att kompetensen i vård av äldre måste användas mer optimalt, säger Ingela Beck, biträdande professor vid Högskolan Kristianstad och projektledare bakom studien. Rapporten visar att det finns mycket kvar att göra för att öka medvetenhet hos arbetsgivare för att säkerställa att specialistsjuksköterskorna kan ges möjlighet till att bidra maximalt till vården.

Trots att det är ett bristyrke visar rapporten att det kan ta upp till sex månader för en tredjedel av specialistsjuksköterskorna att hitta arbete efter examen, särskilt för dem utan etablerade kontakter. Undersökningen har identifierat brister i klassificeringssystemet för specialistsjuksköterskor vård av äldre, vilket kan leda till osynlighet på arbetsmarknaden och svårigheter att matcha kompetens med tillgängliga tjänster.

–Det är ett systemfel att det saknas specifik klassificering för specialistsjuksköterskor vård av äldre. Det är klart att det är svårare att hitta jobb om det inte finns annonser ute för de här tjänsterna, säger Anne-Marie Boström, universitetslektor på Karolinska Institutet som varit med och författat rapporten.

Läs hela rapporten här.

För mer information var vänlig kontakta:
Ingela Beck, Biträdande professor i omvårdnad, Högskolan Kristianstad
Telefon: 044-2503969 E-post.ingela.beck@hkr.se