19 april 2024
Högskolan Väst

Ny forskning: Traumaanpassad yoga inom rättspsykiatrisk vård är genomförbar och ger positiva effekter

Tidigare studier inom kriminalvården har visat positiva effekter av yoga på de intagna. De får en ökad impulskontroll och förbättrad mental hälsa. Är det samma positiva resultat på frihetsberövade personer med allvarliga psykiatriska störningar? Nu presenteras det första resultatet från en stor nationell och världsunik forskningsstudie inom rättspsykiatri från Högskolan Väst.

Det är den första vetenskapliga studien i sitt slag som beskriver effekten och genomförbarheten av traumaanpassad yoga inom rättspsykiatri.

– Det är ett genombrott att vi nu kan visa på möjligheten att använda yoga som kompletterande vårdinsats inom psykiatrin och de positiva effekter som den ger, berättar Nóra Kerekes, professor i medicinsk vetenskap med inriktning psykiatri, vid Högskolan Väst, och forskningsledare för studien.

Resultatet av studien finns nu publicerat i den ansedda vetenskaplig tidskriften, Psychiatry Research.

– Vi ville utforska om tidigare positiva resultat med användning av yoga inom Kriminalvården kan överföras på frihetsberövade personer som samtidigt lider av allvarliga psykiatriska störningar. Därför har vi utvärderat traumaanpassad yoga som stöd inom rättspsykiatri, säger Nóra Kerekes.

https://mnd-assets.mynewsdesk.com/image/upload/f_auto,t_limit_1000/e0fnmvpfusounysvf28z.jpg

Nóra Kerekes, professor i medicinsk vetenskap med inriktning psykiatri, vid Högskolan Väst, och forskningsledare för studien.

  Specialområdet rättspsykiatri ligger i skärningspunkten mellan arbete med psykiatrisk sjukdom, lagöverträdelser och säkerhetsfrågor, vilket medför komplexa utmaningar.

  – Det finns få högkvalitativa kliniska studier på personer som har begått brott och som har en allvarlig psykisk störning. Det som finns är antingen studier på intagna separat eller studier av personer som lider av olika psykiatriska störningar. För båda dessa grupper har yoga visat positiva effekter, berättar Nóra Kerekes.

   Yogaklass under 10 veckor
   Själv-val var en central komponent i studiedesign, där 56 patienter på olika rättspsykiatriska kliniker valde att delta i studien. Under 10 veckor deltog de antingen i speciellt utvecklade yogaklasser eller valde att utföra andra former av fysisk aktivitet. Under studiens gång observerades förändringar i deras mental hälsa, känslotillstånd, antisociala och aggressiva beteenden, smärtuppfattning, sug efter substanser och förmåga att kontrollera sitt beteende och emotionella reaktioner.

   Positiva effekter kan konstateras
   I den aktuella studien visade yogagruppen anmärkningsvärda minskningar av negativa känslotillstånd, ångest, paranoida föreställningar, fientlighet och övergripande psykisk lidande. Dessa minskningar observerades inte i gruppen som utförde andra former av fysiska aktiviteter. Dessutom uppvisade yogagruppen en signifikant minskning av smärtfrekvensen, samt stärkt självkontroll och ansvarstagande.

   – Vi kan konstatera att den traumaanpassade yoga som implementeras inom rättspsykiatrisk miljö visar genomförbarhet och resulterar i flera positiva förändringar i patienternas mentala hälsa, känslotillstånd, smärta och självkontroll, säger Nóra Kerekes.

    Hon fortsätter:

    – Ett strukturerat program för traumaanpassad yoga för patienter och utbildning för vårdpersonal har utvecklats och har nu bekräftats vara genomförbart samt ge positiva effekter inom rättspsykiatri.

     Till publikationen:
     https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178124001641
     Referens: Kerekes, N. (2024) Exploring the impact of trauma-adapted yoga in forensic psychiatry. Psychiatry Research, 335, 115879, https://doi.org/10.1016/j.psychres.2024.115879.

     Länk till projektet: https://www.yogatocare.com/

     Kontakt om studien:
     Nóra Kerekes, Högskolan Väst, ansvarig forskare, nora.kerekes@hv.se 0739-01 34 03

     Kontakt om traumaanpassad yoga och utbildning:
     Josefin Wikström, https://traumaanpassadyoga.com/, josefin@prisonyoga.org