10 maj 2024
Mälardalens universitet

MDU bjuder in världen till International Week 2024

De problem som samhället står inför är komplexa och behöver hanteras tillsammans, på en global nivå. Därför bjuder nu Mälardalens universitet (MDU) för första gången in till International Week 2024 – en plattform där studenter och ledare från akademin, politiken, näringslivet och civila samhället tillsammans kan utforska framtidens utmaningar och möjligheter.

Under International Week, som pågår 15–17 maj, blir det fokus på nätverkande via föreläsningar, samtal och workshops. Här ges en möjlighet att diskutera frågor som: Hur samarbetar vi internationellt för en hållbar framtid? Och Vilken roll spelar den akademiska världen och forskningen i detta uppdrag?

Temat för konferensen är:

  • akademins ansvar i en orolig värld
  • teknikens påverkan på samhället med extra fokus på AI
  • hur vi maximerar forskningens inverkan.

International Week 2024 anordnas med anledning av en splittrad värld och 30-årsminnet av folkmordet i Rwanda 1994. Den senaste tidens utveckling i olika delar av världen visar brist på utveckling, som med människan i centrum bidrar till instabilitet, konflikter och demokratisk tillbakagång. Vi vill undersöka hur forskning, innovation och teknik kan bidra med lösningar.

– Konferensen bygger på MDU:s samarbetsinriktade och progressiva strategi och hämtar inspiration från en lång tradition av partnerskap mellan universitet över hela världen. Vi tror att vi måste föra samman människor för att lösa de frågor som vi står inför globalt. Vi vill främja globalt och delat lärande och ansvarstagande – för en hållbar framtid, säger Sara Arvidson, kommunikationschef vid MDU.

Mer information och kontakt

Läs mer om International Week på: mdu.se/internationalweek
Vid frågor, välkommen att kontakta Sara Arvidson, kommunikationschef vid MDU på 070-884 77 15 eller sara.arvidson@mdu.se


Telefon +46 21 10 13 00