17 april 2024
Linnéuniversitetet

Många sökande till nyinvigd rättsvetarutbildning


Cristina Trente, professor i offentlig rätt vid Linnéuniversitetets institution för rättsvetenskap klippte det gula invigningsbandet. Fotograf: Joakim Palmqvist, Linnéuniversitetet (Högupplösta pressbilder för nedladdning >> Bildtexter längre ned)

Kalmar kommun och Linnéuniversitetet har tillsammans satsat 300 miljoner kronor för att möta det ökade behovet av kompetens inom juridisk metod och olika rättsområden. Det långsiktiga målet är att erbjuda en fullskalig juristutbildning. Första delmålet på vägen dit är det treåriga rättsvetarprogrammet som startar i höst – och intresset från studenterna är stort.

Det var 2021, vid Universitetskajens invigning, som kommunalrådet Johan Persson (S) meddelade att Kalmar kommun satsar 100 miljoner kronor över tio år, på juridik och rättsvetenskap. Satsningen växlade upp Linnéuniversitetets egen satsning på minst 200 miljoner över samma tid.

De första studenterna kommer inte på plats förrän till terminsstarten i höst, men igår smyginvigdes den nya kandidatutbildningen i rättsvetenskap på Linnéuniversitetet.

– Vi märker att många är nyfikna på rättsvetarprogrammet och vi är övertygade om att programmet svarar till en reell efterfrågan på fler utbildningsalternativ inom rättsvetenskapliga ämnen, säger Katarina Hyltén-Cavallius, som är programansvarig.

Programmet ger en filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap (180 hp) och har 60 platser. Arbetsmarknadens behov av utbildade människor inom rättsvetenskap är idag stort och utbildningen ger kompetensen som efterfrågas av både offentliga aktörer och inom privat sektor.

Stort behov av kompetens
Kalmar kommuns förvaltningschef Jonas Sverkén var en av invigningstalarna och även han pekade på ett stort kompetensbehov.

– Vi har omkring 7 000 företag bara i Kalmar kommun och det finns ett skriande behov juridisk kompetens. Vid sidan av det gör vi stora offentliga satsningar i vår kommun som byggnationen av det nya fängelset och ett nytt häkte.

När antagningen stängde vid midnatt hade Linnéuniversitetets nya kandidatutbildning i rättsvetenskap drygt 500 sökande totalt, varav 107 valt programmet som prio ett.

– Det är mycket glädjande att se det stora antalet sökande till rättsvetarprogrammet. Sökintresset märks också på de många kontakter jag haft med potentiella studerande de senaste veckorna, säger Katarina Hyltén-Cavallius, programansvarig för rättsvetarprogrammet.

Den gemensamma satsningen med Kalmar kommun innebär att Linnéuniversitetets redan etablerade styrkeområden kompletteras med utbildning och forskning inom juridik. Under 2025 ska Linnéuniversitetet ansöka examinationsrätt för juristexamen (4,5 år, 270 hp). Målsättningen är att på sikt erbjuda en juristutbildning med första antagning 2027.

Mer information

Kontakt
Katarina Hyltén-Cavallius, programansvarig, 0470-70 81 39, katarina.hc@lnu.se
Ulrika Bergström, pressansvarig, 070-259 36 29, ulrika.bergstrom@lnu.se

En bild som visar skärmbild, kollage, text

Automatiskt genererad beskrivning

  • Bild 1644: Sandra Rohdin, prefekt, institutionen för rättsvetenskap.
  • Bild 1656 & 1659: Sandra Rohdin och Daniel Alvunger, dekan vid fakulteten för samhällsvetenskap.
  • Bild 1670 & 1681: Kalmar kommuns förvaltningschef Jonas Sverkén.
  • Bild 1681 & 1688: Cristina Trente, professor i offentlig rätt vid Linnéuniversitetets institution för rättsvetenskap klippte det gula invigningsbandet.