17 april 2024
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Lägre återfallsrisk i trippelnegativ bröstcancer med hög immuncellsnivå

Kvinnor med trippelnegativ bröstcancer, och hög nivå av immunceller i tumörerna, har lägre återfallsrisk efter operation, även utan cellgiftsbehandling. Det visar en studie där forskare vid Göteborgs universitet nu är med och presenterar resultaten.

Trippelnegativ bröstcancer utgör cirka 15 procent av världens alla bröstcancerdiagnoser. Jämfört med andra bröstcancerformer är de drabbade yngre, och oftare av afroamerikansk, latinamerikansk och indisk härkomst. I Sverige diagnosticeras ett tusental fall per år.

Cancerformen innebär att tre så kallade receptorer saknas, vilket gör behandlingsalternativen färre. Trippelnegativ bröstcancer är också mer snabbväxande och spridningsbenägen, och återkommer oftare än annan bröstcancer efter behandling.

Bakom den aktuella studien, publicerad i tidskriften Jama, står tolv forskargrupper från tre kontinenter. För den svenska delen svarar Barbro Linderholm, docent i onkologi på Göteborgs universitet och överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Skillnader i överlevnad

Studien inkluderar data om totalt 1 966 deltagare världen över med trippelnegativ bröstcancer i tidigt stadium. Tumörerna var alltså små och hade inte orsakat spridning. Patienterna hade behandlats med olika kombinationer av kirurgi och strålning, men inte med cellgifter, cytostatika.

Resultaten visar att nivån av immunceller, tumörinfiltrerande lymfocyter som kan känna igen och förstöra cancerceller, utgjorde en stark prognostisk biomarkör, även när cytostatika inte ingick i behandlingen. Ett fynd som beskrivs som viktigt.

Fem år efter operation levde 95 procent av de studiedeltagare vars tumörvävnadsprov visat höga nivåer av immunceller, tidigt i sjukdomsförloppet. Motsvarande i gruppen med låg immuncellsnivå var 82 procents överlevnad.

För närvarande mäts eller rapporteras inte nivån av immunceller i vävnadsprover rutinmässigt vid trippelnegativ eller annan bröstcancer, och den mycket påfrestande cytostatikan är oftast en del av gängse behandling.

Mycket god prognos

– Enligt gällande vårdprogram får den absoluta majoriteten av patienter med trippelnegativ bröstcancer cytostatika, i kombination med kirurgi och strålning, även vid små tumörer, men våra resultat visar på mycket god prognos för denna grupp även utan cytostatika, hos dem som har naturligt förhöjda nivåer av immunceller i tumörerna, konstaterar Barbro Linderholm.

Författarna bakom studien manar till fortsatt forskning och kliniska prövningar för att undersöka om patienter med en gynnsam prognos, alltså höga nivåer av tumörinfiltrerande lymfocyter i tumörvävnadsprov, skulle kunna undvika intensiva cytostatikabehandlingar.

Metoden att utvärdera andelen immunceller är snabb och billig eftersom den kan göras på ett vanligt patologilabb och behöver inte skickas i väg för analys.

– Fynden från studien räcker inte för ett införande i klinisk rutin, utan detta kommer nu att undersökas i en internationell prospektiv studie där vi ska jämföra prognosen hos patienter med höga nivåer av immunceller i brösttumören med eller utan cytostatika, avslutar Barbro Linderholm.

Studie: Tumor-Infiltrating Lymphocytes in Triple-Negative Breast Cancer, https://doi.org/10.1001/jama.2024.3056

Expertkontakt: Barbro Linderholm, tel. 0706 04 54 22, e-post barbro.linderholm@oncology.gu.se

Presskontakt: press@sahlgrenska.gu.se