16 april 2024
Högskolan Väst

Forskare från Högskolan Väst ska följa Backa barnet Dalsland under tre år

“Tillsammans för barn och ungas framtid” är ett följeprojekt till projektet “Tillsammans backar vi upp alla barn i Dalsland”. Följeprojektet finansieras av Dalslands sparbank och Högskolan Väst. Det innebär att forskare från Högskolan Väst kommer att följa huvudprojektet under tre år. Med processtöd på vetenskaplig grund och kritiska perspektiv får följeprojektet en viktig betydelse för huvudprojektets resultat och analys.

Forskarna kommer arbeta med att ställa frågor under projektets gång, vara delaktiga i projektets olika aktiviteter samt följa och dokumentera huvudprojektets processer. Vid olika tillfällen delar forskarna med sig av reflektioner och analyser av vad som sker.

Följeprojeketet finansieras av Högskolan Väst 400 000 kronor per år under projekttiden, totalt 1 200 000 kronor samt av Dalslands Sparbank som går in med 300 000 kronor per år under projekttiden, totalt 900 000 kronor. Huvudprojektet finansieras via Västra Götalandsregionen och samtliga kommuner i Dalsland under tre år men innehåller inget analysstöd eller forskning.

– Det är viktigt för Högskolan Väst att göra skillnad genom att ta sig an de komplexa samhällsutmaningar som finns bland annat i Dalsland. För att göra det behöver vi samverka som vi gör nu, säger professor Jan Gustafsson Nyckel från Högskolan Väst.

– Redan 2020 tog vi inom Dalslands sparbanks ledning del av analysen “Det goda livet i Dalsland”. Vi bestämde oss då för vara med och påverka landskapets utveckling och bidra till att minska de negativa trender som analysen visade. Särskilt vill vi vara med och bidra till barn och ungas framtid i Dalsland och därför gör vi den här satsningen, säger Magnus Olsson VD för Dalslands sparbank.

– Erfarenheterna visar tydligt på vikten av att inkludera forskning i projekt som implementerar nya metoder och arbetssätt. Vi som projektägare är så glada för att högskolan och Dalslands Sparbank stöttar oss så kraftfullt i vår strävan att göra det bästa för landskapets barn och unga, säger Björn Lindeberg som är utbildningschef i Bengtsfors kommun och tillika projektägare.

En slutrapport kommer att tas fram med analyser av projektets effekter och genomslag för barn och unga i de fem Dalslandskommunerna och en vetenskaplig artikel kommer att publiceras.

Om projekt Tillsammans backar vi upp alla barn i Dalsland

Kontakt:
Marie-Helene Zimmerman Nilsson, docent på Högskolan Väst och Jan Gustafsson Nyckel, professor från Högskolan Väst, är båda engagerade i följeprojektet.