2 april 2024
forskning.se

Bättre vägunderhåll och säkrare trafik genom ny forskning

Nausheen Saeed vid Högskolan Dalarna har forskat om hur användningen av datadrivna metoder kan förbättra vägunderhåll och trafiksäkerhet samtidigt som det möjliggör besparingar och minskar miljöpåverkan från omfattande vägreparationer.

I en ny avhandling presenteras framsteg inom datadriven teknik där ljud- och bilddata integreras för att effektivt utvärdera grusvägförhållanden. Nausheen Saeed har utvecklat en metod som är särskilt användbar för myndigheter med vägansvar, eftersom den kan ge aktuell information om vägförhållandena och leda till förbättrad trafiksäkerhet och mer effektivt vägunderhåll.

– Metoden gör att vi kan få mycket bättre och snabbare information om hur vägarna ser ut i verkligheten. Det här sparar inte bara pengar utan minskar också skadlig påverkan på miljön från stora vägbyggnadsprojekt, säger Nausheen Saeed.

Den nya metoden förbättrar bedömningen av vägförhållanden, särskilt löst grus. Genom att kombinera olika typer av data, som ljud och bilder, går det att göra förutsägelser som är pålitliga även när omgivningen är komplicerade och föränderliga.

– Genom att använda en mobilapp är det möjligt att få omedelbar information om vägförhållandena. Tekniken, som liknar hur vi hör och ser saker, ger en mer exakt och pålitlig bild av vägarnas skick jämfört med traditionella metoder. Det ökar effektiviteten vid underhållet av grusvägar och har positiva effekter på trafiksäkerheten och gynnar samhällsekonomin, enligt Nausheen Saeed.

Resultaten från Nausheens studie skapar nya möjligheter för ytterligare forskning och praktiska tillämpningar inom bedömning av vägförhållanden med kostnadseffektiv teknologi.

Avhandling: Objective Assessment of Loose Gravel Condition using Machine Learning with Audio-visual Observation

Kontakt