Tema

Mäter batteridrivet och med precision

Ett av de stora problemen med dagens system för precisionsmätning är att de ofta är så pass effektkrävande att man måste dra fram kabel för kraftförsörjning. Det här problemet har nu Lars–Erik Wernersson, professor i nanoelektronik, vid institutionen för Elektronik och informationselektronik vid Lunds tekniska högskola löst. Dessutom med en utrustning som mäter med väsentligt högre precision än andra system!

Natur & teknik

I udda djurs sällskap

Dyngbaggar och salamandrar har var och en för sig fantastiska egenskaper. Dygnbaggen kan nattflyga och orientera sig efter stjärnhimlen och salamandern kan få nya kroppsdelar. Läs mer om hur några SSF-stödda forskare utvidgar vårt vetande med hjälp av dessa kryp.

Natur & teknik