Tema

Molekylärmedicinskt centrum vid Linköpings universitet

Ett nytt forskningscentrume – Wallenberg centrum för molekylärmedicinsk forskning vid Linköpings universitet – ingår i en nationell plan för att Sverige ska återta sin världsledande position inom medicinsk forskning. Bakom centrumet står Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse tillsammans med Linköpings universitet och Region Östergötland.

Hälsa & medicin

Storsatsning på life science i Göteborg

En gemensam satsning om minst 620 miljoner kronor görs på ett nytt centrum för molekylär medicin vid Göteborgs universitet. Bakom satsningen står Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Göteborgs universitet, AstraZeneca och Västra Götalandsregionen. Cancer, fetma och diabetes är några av de forskningsområden som kommer att vara i fokus.

Hälsa & medicin