Tema

Svenskt instrument gör mätningar när en komet passerar Mars

På söndag den 19 oktober klockan 20:27 passerar en komet nära Mars. Samtidigt finns det svenska instrumentet ASPERA-3 ombord på den europeiska satelliten Mars Express på plats vid Mars för att göra mätningar. Kometen Siding Spring kommer att passera planeten Mars på ett avstånd av endast 140 000 km, ungefär en tredjedel av avståndet från jorden till månen.

Natur & teknik
Läs mer

Det blåser på månen – nya rön

Shahab Fatemi, doktorand vid Institutet för rymdfysik (IRF) i Kiruna, presenterar nya rön om hur solvinden blåser kring månen. Från solen strömmar laddade partiklar ut i solsystemet — den s k solvinden. När solvinden träffar på månen kommer den i direkt kontakt med ytan eftersom månen saknar en tät atmosfär. En stor del av solvinden absorberas av månens yta, men en del reflekteras vid ytan och en del ändrar riktning p g a magnetiska fält. Månen har lokala magnetfält från berggrunden.

Natur & teknik
Läs mer

Norrskenet – vårt fönster till rymden

När solvinden växelverkar med jordens magnetosfär uppstår komplicerade plasmaprocesser som resulterar i att vi kan se norrsken på himlen. I en avhandling presenterar Katarina Axelsson, doktorand vid Institutet för rymdfysik i Kiruna, resultat från optiska norrskensobservationer, både markbaserade och satellitburna.

Natur & teknik
Läs mer

Utflödet av syre från jordens atmosfär ingenting att oroa sig över

Rikard Slapak, doktorand vid Institutet för rymdfysik (IRF), presenterar nya resultat om atmosfärsförluster från jorden. Analys av data från Clustersatelliterna (fyra satelliter som flyger i formation kring jorden) visar på att signifikanta flöden av syrejoner från den övre delen av atmosfären når långt ut i magnetosfären, varifrån en stor del fortsätter ut i solvinden och för alltid går förlorad.

Natur & teknik
Läs mer

Tunna skikt i rymden: det är där det händer

Universum är fylld av plasma, en laddad gas bestående av joner och elektroner. Trots denna enorma volym händer det mesta i tunna skikt med strömmar som separerar stora volymer av olika plasmer åt. Nu har forskare vid Institutet för rymdfysik, IRF, i Uppsala äntligen kunnat mäta fundamentala egenskaper för en av de många sorters vågor som rör om i plasmat i dessa strömskikt.

Natur & teknik
Läs mer

Nya resultat om Saturnus största måne Titan

Nya resultat om Saturnus största måne Titan presenteras i den avhandling som Karin Ågren lägger fram vid Uppsala universitet på fredag (25 maj). Hon har studerat Titans jonosfär, den övre laddade delen av dess atmosfär, bland annat med hjälp av mätningar från ett instrument utvecklat vid Institutet för rymdfysik (IRF) i Uppsala.

Natur & teknik
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet