Tema

Utflödet av syre från jordens atmosfär ingenting att oroa sig över

Rikard Slapak, doktorand vid Institutet för rymdfysik (IRF), presenterar nya resultat om atmosfärsförluster från jorden. Analys av data från Clustersatelliterna (fyra satelliter som flyger i formation kring jorden) visar på att signifikanta flöden av syrejoner från den övre delen av atmosfären når långt ut i magnetosfären, varifrån en stor del fortsätter ut i solvinden och för alltid går förlorad.

Natur & teknik
Läs mer

Tunna skikt i rymden: det är där det händer

Universum är fylld av plasma, en laddad gas bestående av joner och elektroner. Trots denna enorma volym händer det mesta i tunna skikt med strömmar som separerar stora volymer av olika plasmer åt. Nu har forskare vid Institutet för rymdfysik, IRF, i Uppsala äntligen kunnat mäta fundamentala egenskaper för en av de många sorters vågor som rör om i plasmat i dessa strömskikt.

Natur & teknik
Läs mer

Nya resultat om Saturnus största måne Titan

Nya resultat om Saturnus största måne Titan presenteras i den avhandling som Karin Ågren lägger fram vid Uppsala universitet på fredag (25 maj). Hon har studerat Titans jonosfär, den övre laddade delen av dess atmosfär, bland annat med hjälp av mätningar från ett instrument utvecklat vid Institutet för rymdfysik (IRF) i Uppsala.

Natur & teknik
Läs mer

Skruvade radiostrålar kan förbättra trådlös kommunikation

Alla som någon gång har badat vet att ljusstrålar bryts vid övergången mellan luft och vatten. I andra situationer ger samma fenomen upphov till långt mer intrikata effekter än synbart förändrade kroppsproportioner, och effekten uppträder inte bara för synligt ljus, utan även för t ex radiovågor. I avhandlingen ”Nya radiofönster och skruvade strålknippen” presenterar Erik Nordblad. Institutet för rymdfysik, forskning som utvidgar förståelsen för två olika problem på detta tema.

Natur & teknik
Läs mer

Nya rön om solitära plasmavågor och förstärkta radarspektra

I den avhandling som Jonas Ekeberg lägger fram vid Umeå universitet och försvarar vid Institutet för rymdfysik (IRF) i Kiruna på fredag (13 maj 2011), presenteras en speciell typ av plasmavågor, s k solitära vågor, och deras roll i accelerationen av partiklar i solens korona och i jordens jonosfär, samt deras signatur i en nyupptäckt typ av förstärkta radarspektra.

Natur & teknik
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet