Tema

Rymdforskare löser magnetfältens gåta

illustration som visar fyra satelliter i omloppsbana runt jordens magnetfält

Fyra nya satelliter som flyger i formation har börjat lösa gåtan med vad som egentligen händer i gränsskikten i rymden mellan kolliderande magnetfält där laddade partiklar kan accelerera till mycket höga energier. Under veckan 13-17 juni samlas drygt hundra forskare från Europa och USA i Uppsala för att diskutera de första resultaten.

Natur & teknik

Ny metod att studera planeter kring andra stjärnor

Forskare från Österrike och Sverige presenterar i tidskriften Science en förklaring till gasmoln vid planeter kring andra stjärnor. Under de senaste åren har mer än tusen planeter kring andra stjärnor upptäckts. En del av planeterna passerar framför stjärnan. Man kan då få information om planetens atmosfär genom att observera hur den absorberar stjärnans ljus.

Natur & teknik

Svenskt instrument gör mätningar när en komet passerar Mars

På söndag den 19 oktober klockan 20:27 passerar en komet nära Mars. Samtidigt finns det svenska instrumentet ASPERA-3 ombord på den europeiska satelliten Mars Express på plats vid Mars för att göra mätningar. Kometen Siding Spring kommer att passera planeten Mars på ett avstånd av endast 140 000 km, ungefär en tredjedel av avståndet från jorden till månen.

Natur & teknik

Det blåser på månen – nya rön

Shahab Fatemi, doktorand vid Institutet för rymdfysik (IRF) i Kiruna, presenterar nya rön om hur solvinden blåser kring månen. Från solen strömmar laddade partiklar ut i solsystemet — den s k solvinden. När solvinden träffar på månen kommer den i direkt kontakt med ytan eftersom månen saknar en tät atmosfär. En stor del av solvinden absorberas av månens yta, men en del reflekteras vid ytan och en del ändrar riktning p g a magnetiska fält. Månen har lokala magnetfält från berggrunden.

Natur & teknik

Norrskenet – vårt fönster till rymden

När solvinden växelverkar med jordens magnetosfär uppstår komplicerade plasmaprocesser som resulterar i att vi kan se norrsken på himlen. I en avhandling presenterar Katarina Axelsson, doktorand vid Institutet för rymdfysik i Kiruna, resultat från optiska norrskensobservationer, både markbaserade och satellitburna.

Natur & teknik

Utflödet av syre från jordens atmosfär ingenting att oroa sig över

Rikard Slapak, doktorand vid Institutet för rymdfysik (IRF), presenterar nya resultat om atmosfärsförluster från jorden. Analys av data från Clustersatelliterna (fyra satelliter som flyger i formation kring jorden) visar på att signifikanta flöden av syrejoner från den övre delen av atmosfären når långt ut i magnetosfären, varifrån en stor del fortsätter ut i solvinden och för alltid går förlorad.

Natur & teknik

Vi finns där du är @forskningsnyhet